1. Tableau Business Intelligence

Những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ước lượng dòng tiền

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, Jun 1, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Ước lượng dòng tiền có nghĩa nói về tương lai, dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra và ảnh hưởng thế nào đến lợi ích và chi phí của dự án, có quá nhiều phát sinh khó có thể lường trước trong quá trình thực hiện đầu tư dự án, nhưng khi có một kế hoạch vạch ra, ước lượng trước điều này nhằm hạn chế được rất nhiều rủi ro xảy đến. Chính vì vậy khi ước lượng dòng tiền chúng ta cần phải chú ý đến những phát sinh sau đây có thể ảnh hướng đến dòng tiền dự án.

  Chi phí cơ hội (Opportunity cost): là khoản thu nhập mà công ty phải mất đi do sử dụng nguồn lực của công ty vào dự án. Chi phí cơ hội không phải là một khoản thực chi nhưng vẫn được tính vào đó vì đó là một khoản thu nhập mà công ty phải một đi khi thực hiện dự án.

  Chi phí chìm (Sunk cost): Là những chi phí đã phát sinh trước khi có quyết định thực hiện dự án, dù dự án có được thực hiện hay không thì chi phí này cũng đã xảy ra. Do đó, chi phí chìm không được tính vào dòng tiền dự án.

  Ví dụ như: một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa gặp phải sự cố bất khả kháng như mất điện, sản phẩm bị hư hại, không thể nào thu hồi được. Đó được gọi là chi phí chìm.

  Vốn lưu động: Nhu cầu vốn dự án cần để tài trợ cho nhu cầu vốn của dự án cần để phải chi để tài trợ cho nhu cầu tồn quỹ tiền mặt, các khoản phải thu, tồn kho sau khi trừ đi các khoản bù đắp từ các khoản phải trả. Phần thay đổi vốn lưu động qua các năm sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến luồng tiền (người ta hay nói là lưu chuyển tiền tệ) nếu vốn lưu động tăng lên thì tính cho dòng tiền ra, nếu vốn lưu động giảm xuống thì tính cho đồng tiền vào.

  CT: Nhu cầu vốn lưu động = Tồn quỹ tiền mặt + khoản phải thu + tồn kho + khoản phải trả.

  Thuế thu nhập của công ty:
  thuế thu nhập của một công ty là một dòng tiền ra của dự án, được xác định dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh của dự án. Thuế thu nhập công ty chịu tác động bởi phương pháp tính khấu hao và chính sách vay nợ của dự án, khấu hao và lãi vay sẽ tạo ra cho dự án một lá chắn thuế và làm giảm thuế phải nộp.

  Các chi phí gián tiếp: khi dự án đươc thực hiện có thể làm tăng chi phí gián tiếp của công ty, vì vậy chi phí gián tiếp tăng thêm này cũng phải được tính toán xác định để đưa vào dòng tiền dự án.  BSD.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Những yếu tố giúp định giá bất động sản Bất động sản Aug 12, 2014
  Những khái niệm bị hiểu và áp dụng sai trong kinh doanh Quản trị doanh nghiệp Thursday at 9:33 PM
  Thế giới thuộc về những người nghĩ nhỏ Quản trị doanh nghiệp Wednesday at 2:03 AM
  Những nguyên tắc làm việc phải nhớ Quản trị doanh nghiệp Dec 24, 2017
  Những lợi ích khi lập kế hoạch kinh doanh (business planning) Corporate Performance Dec 24, 2017

Share This Page