One or more accounting distribution is missing a ledger account

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Dec 3, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Khi bạn Confirm Purchase order bị lỗi như thế này:

  upload_2014-12-3_14-15-24.png

  Lỗi này do một vài tài khoản bị bỏ quên trong lúc thiết lập Posting profile.
  Bạn sửa nó như sau:
  Vào Financials -> chọn Distribution amount

  upload_2014-12-3_14-18-10.png

  Màn hình chi tiết lỗi được hiển thị, cột Ledger account bị bỏ trống

  upload_2014-12-3_14-22-5.png

  Bạn chọn mục Reset để cho lấy tài khoản vừa được thiết lập trong Posting profile.

  upload_2014-12-3_14-23-34.png

  Sau đó đóng màn hình Accounting Distributor này lại là bạn thực hiện được bước Confirmation

  upload_2014-12-3_14-25-5.png

  Chúc bạn thành công
   
 2. Loading...


Share This Page