OpenSUSE Tip

Discussion in 'Công nghệ' started by phamthanhnhan14, Oct 16, 2014.

 1. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Topic này chia sẻ những tip nho nhỏ để tùy chỉnh và sử dụng OpenSUSE cho người mới dùng.
  Đầu tiên là làm thế nào để tắt firewall trong OpenSUSE:
  1. Kiểm tra status của firewall bằng lệnh:
  /sbin/SuSEfirewall2 status
  firewall-suse1.png

  2. /sbin/SuSEfirewall2 on
  firewall-suse2.png
  3. tắt firewall:
  firewall-suse3.png
   
  kjds_k2000 likes this.
 2. Loading...


 3. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  kjds_k2000 likes this.
 4. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Khắc phục lỗi:
  Mở YaST->Network Devices
  Nhập password của root
  sualoi.png
  Vào Administrator Settings->Network Settings
  sualoi1.png
  Chọn OK, bạn có thể tùy chỉnh card mạng ở đây, bao gồm Hostname/DNS, routing
  sualoi2.png
  Reboot lại hệ thống.
   
  Phu Ton likes this.
 5. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  Bắt đầu với openSUSE, bạn được làm quen với 1 tool hỗ trợ đắc lực cho việc quản trị hệ thống của bạn, bạn có thể làm mọi việc qua nó, nó cũng tương tự với Windows nên rất dễ "tìm tòi" và học hỏi.
  Administrator Settings (YaST viết tắt từ Yet another Setup Tool)
  Đây là icon của nó:

  Để khởi động được cái này, bạn click vào Activities, gõ Y, rồi chọn icon ~~ (không biết là con gì nhưng nhìn cũng dễ thương như con tắc kè của OS vậy) yast.png
  Những việc bạn có thể làm với nó: Cài đặt Software, hardware, system, network...
  Mọi thứ hiện ra dưới giao diện nhìn khá đẹp mắt.
  yast1.png
  Một số modules khác như:
  Additional YaST modules
  • Apache web server (package: yast2-http-server)
  • SSH daemon (package: yast2-sshd)
  • FTP server (package: yast2-ftp-server)
  • NFS server (package: yast2-nfs-server)
  • và nhiều khác nữa...
  Ngoài ra YaST còn được mở ở dạng terminal với quyền của user root:
  yast2.png
  Nào, thử làm quen với nó, hãy bắt đầu đi, cài nó ngay đây
   
  Phu Ton likes this.
 6. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  Một vài ví dụ về các câu lệnh cơ bản
  File Management

  Changing directory
  cd /home/user/directoryname/

  Listing files of a directory
  ls

  Copying a file
  cp filename /home/user/directoryname/filename

  Deleting a file
  rm filename

  Deleting a directory including contents
  rm -rf /home/user/directoryname

  Moving or renaming a file
  mv /home/user/filename /home/user/newfilename
  System Monitoring
  Running processes and consumpition of system resources. Press 'Q' to exit.
  top
  top.png

  Disk space usage
  df
  df.png

  Memory consumption
  free
  free.png
   
 7. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  Network
  Find out your IP-address
  ip a
  ipa.png

  Find out your gateway
  ip route
  iproute.png
  Find out your DNS servers
  cat /etc/resolv.conf
  dns.png
   
 8. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  Becoming Root
  Để chuyển sang user root để thực hiện các lệnh hệ thống, gõ:
  su -
  su.png
  Để chạy 1 câu lệnh đơn bằng quyền root, gõ như sau:
  su -c "[command]"
  suc.png

  [​IMG]Chú ý: Chỉ sử dụng user root khi thực sự cần thiết!!!
   
 9. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  System Tasks
  Shutting down.
  halt -p

  Rebooting.
  reboot

  Start, stop, restart or get status of system services (start|stop|restart|status). Examples:
  systemctl restart network.service
  systemctl stop SuSEfirewall2_init.service
  systemctl start apache2.service
  systemctl status smb.service


  Enable or disable a service from starting at every boot. Examples:
  systemctl enable sshd.service
  systemctl disable cups.service
   
 10. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  The Kernel
  Find out your kernel version and flavour.
  uname -r
  uname.png

  Check kernel messages.
  dmesg

  Listing loaded kernel modules.
  lsmod

  Loading a kernel module.
  modprobe [modulename]

  Unloading a kernel module.
  rmmod [modulename]
   
: opensuse

Share This Page