1. Tableau Business Intelligence

Oracle database In-Memory

Discussion in 'Công nghệ' started by Phu Ton, Oct 31, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Công nghệ In-memory - xử lý dữ liệu trên bộ nhớ đệm của máy tính ngày càng được phát triển mạnh mẽ hơn. Oracle đã dần chuyển công nghệ này vào các database quan hệ truyền thống của mình, để tăng tốc cho sự phát triển của các điện toán đám mây phục vụ cho các giá trị gia tăng khác của doanh nghiệp.

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tổng quan về Oracle Database Công nghệ Oct 29, 2014
  Oracle Database 11g Release 2 (11.2) Installation On Oracle Linux 6 Công nghệ Sep 12, 2014
  Oracle Adds Instagram and Weibo to Social Cloud Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Mar 17, 2015
  Oracle Continues March To Cloud Buying Data As A Service Broker Datalogix Thông tin mới Dec 22, 2014
  Phân tích ưu-nhược điểm các giải pháp BI: SAS, IBM, Microsoft và Oracle Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 6, 2014

 3. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Một video khác về Oracle Database In-Memory

   

Share This Page