Organization Hierarchy in AX Dynamics 2012 R3

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 2, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Organization Hierachy:
  Tính năng này được sử dụng để thiết kế các mô hình hoạt động của một doanh nghiệp, mô hình hóa hoạt động của một doanh nghiệp giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quát về hoạt động kinh doanh của công ty, mối quan hệ giữa các đơn vị bộ phận...cấu thành nên doanh nghiệp, đánh giá đo lường hiệu quả hoạt động một cách chi tiết rõ ràng, gia tăng hiệu quả kiểm soát nội bộ, cũng như hiệu quả sản xuất phân phối hàng hóa dịch vụ.

  Cấu thành nên một Hierachy gồm: Legal entityOperating Unit. Để xây dựng một Organization Hierachy cho doanh nghiệp, các nhà quản trị phải lên kế hoạch phân tích chi tiết các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để có thể lựa chọn giữa Legal entityOperating Unit, nhằm xây dựng mô hình phù hợp và đạt hiệu quả quản lý cho doanh nghiệp vì có rất nhiều lựa chọn khác nhau khi xây dựng 1 mô hình.

  Một số ví dụ mô hình:
  • Mô hình của công ty nhỏ chỉ gồm 1 legal entity và 2 operating unit là Department và Cost Center
  Organization Hierachy-1.png
  • Mô hình của công ty gồm 2 cấp legal entity phân theo khu vực địa lý (gồm 2 chi nhánh ở 2 quốc gia), và cấp thứ 3 theo operating unit: department
  Organization Hierachy-2.png
  • Mô hình phân theo lĩnh vực ngành nghề, dịch vụ cung cấp: 1 cấp legal entity và 2 cấp operating unit gồm business units và department.
  Organization Hierachy-3.png
   
  Last edited by a moderator: Oct 3, 2014
 2. Loading...


Share This Page