Overview Tableau Desktop Version 9.0

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jun 26, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Tableau Desktop là giải pháp hỗ trợ các nhà quản trị, business user tổng hợp, phân tích và trình bày dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp.

  Giải pháp gắn liền với "Easy to learn, Easy to use", với tốc độ nhanh hơn so với các giải pháp hiện có.
  Sử dụng khả năng drag & drop để xem các thông tin biểu hiện lên chart, Trend line, Forecast và khám phá visual insight chỉ trong vài giây.

  Sau đây là những điểm overview của Tableau Desktop

  Connect to data: connect với tất cả các loại database, với nguồn dữ liệu Google Analysis, Salesforce, Google BigQuery v.v.v. Link giữa các bảng, trích xuất dữ liệu và quản quý các truy vấn.

  01.png
  Xây dựng Data Views: thực hiện thao tác drag & drop các bảng dữ liệu vào, tạo link liên kết giữa các bảng. Sau đó bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh lại view và các field. Dễ dàng thực hiện Blend dữ liệu từ các datasource khác, kết hợp nhiều nguồn dữ liệu với nhau.

  Tableau02.png

  Maps: gán dữ liệu vào map, xây dựng bản đồ, khám phá dữ liệu trong bản đồ và bạn có thể làm nhiều hơn nữa.

  Dashboard: tạo và sắp xếp dashboard dễ dàng, chỉ cần drag & drop các chart được tạo từ sheet. Dashboadr của bạn có thể filter thông tin qua lại khi bạn select.

  Tableau04.png

  Stories: câu truyện được tập hợp từ các dashboard và sheet, từ đó publish lên Web hoặc Tableau server. Hoặc share và trình bày với mọi người. Trong một stories bạn có thể có nhiều page để tập hợp trình bày dữ liệu.

  Tableau05.png

  Advanced Analysis: môi trường phân tích thân thiện với business user, tạo ra các trường tính toán, các measure calculation, các chiều phân tích, sử dụng công cụ statistical và nhiều tính năng hỗ trợ cho business user trong quá trình phân tích.

  Trendline.png

  Publishing và sharing: hỗ trợ cho bạn xuất ra các định dạng để chia sẽ với người khác.

  Bạn theo dõi chi tiết từng topic tại BSD Forums :):)
   
  Last edited by a moderator: Jun 26, 2015
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  [React-Native] Overview and Getting Started Mobile App Jun 6, 2017
  Microsoft Dynamics AX 2012 Architecture Overview Finance and Operations Jan 9, 2015
  Microsoft Dynamics Marketing Functional Overview Dynamics 365 for Sale Jan 7, 2015
  Top 5 Tableau books to Learn Tableau Data Visualization Tableau Feb 11, 2018
  Tableau Navigation in Tableau Workbook Tableau Feb 9, 2018

Share This Page