Periodic Journal

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Oct 24, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bài viết này hướng dẫn các bạn thực hiện việc phân bổ các khoảng trích trước.
  Chẳng hạn: Chi phí bảo hiểm được trích trước cho cả năm, sau đó, mỗi kỳ bạn phải phân bổ 1 khoảng vào tài khoản chi phí tương ứng.
  Có 2 cách thực hiện phân bổ:
  1. Cách 1: Tạo phân bổ thông thường
  2. Cách 2: Tạo phân bổ dựa trên General Journal đã có sẵn
  Cách 1: Vào General Ledger -> Periodic -> Journals -> Periodic Journal
  upload_2014-10-24_11-16-50.png

  Phần Overview:
  • Name: Chọn Journal Name cho nghiệp vụ này
  • Description: Nhập nội dung mô tả cho nghiệp vụ này.
  Sau đó, nhấp vào nút Lines để thiết lập số tiền muốn phân bổ, số kỳ phân bổ. Màn hình sau xuất hiện
  upload_2014-10-24_11-21-25.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Fixed Asset - Journal name Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Project- Journal type Microsoft Dynamics 365 Sep 15, 2014

Share This Page