Phần 2: Thiết kế Kho dữ liệu (Data Warehouse)

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by tableau, May 20, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Hi All,
  Đây là bài đầu tiên trong loạt bài giới thiệu quy trình thiết kế và phân tích Kho dữ liệu bằng công cụ SSIS & SSAS.
  Hôm nay em sẽ chia sẻ phương pháp thiết kế Kho dữ liệu như thế nào dựa trên nền tảng anh chị đã hiểu rõ về quy trình kinh doanh của Doanh nghiệp (tức là đã nắm được phần 1).

  Trước khi đi vào quy trình cụ thể, em sẽ lược sơ lại nội dung xuyên suốt chủ đề này như sau:

  Phần 1: Xác định yêu cầu và nguồn dữ liệu
  Phần 2: Thiết kế Kho dữ liệu
  Phần 3: Tích hợp dữ liệu vào Kho dữ liệu bằng SSIS
  Phần 4: Xây dựng mô hình và Cube bằng SSAS
  Phần 5: Phân tích dữ liệu trên Cube bằng SSAS, MDX, Excel và xây dựng KPIs
   
  Last edited by a moderator: May 26, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Văn hóa phân tích - hữu ích cho mọi người và cần thiết cho doanh nghiệp Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 26, 2017
  Thiết kế, quản lý và phát triển kênh phân phối Hệ thống phân phối Mar 30, 2016
  MIGRATING DATA VỚI PENTAHO ETL (KETTLE) PHẦN 2 Tableau Yesterday at 8:41 AM
  MIGRATING DATA VỚI PENTAHO ETL (KETTLE) PHẦN 1 Tableau Yesterday at 8:27 AM
  Chương trình học phân tích dữ liệu Tableau Sunday at 7:28 PM

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Phần 2: THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU

  2.1.Phân tích chức năng kho dữ liệu

  Kho dữ liệu sẽ chứa thông tin tổng hợp về những giao dịch mua hàng của khách hàng, bao gồm thông tin khách hàng, sản phẩm, công ty, kho.
  Dữ liệu bán hàng được lưu trữ theo thời gian, phục vụ các yêu cầu về phân tích, thống kê liên quan đến vấn đề bán hàng của những nhà quản lý để có thể đưa ra những quyết định trong kinh doanh.
  2.2.Thiết kế kho dữ liệu AX_DW

  Data Source: Microsoft Dynamic AX
  2.2.1.Lược đồ CSDL AX

  LuocDoCSDLAX1.jpg
  2.2.2. Xác định các chiều

  Time_Dim(Date_key, Day_date, Month_key, Month_, Current_month, Quarter_key, Current_quarter, Year_key, Current_year, Fiscal_quarter, Fiscal_year_key, Fiscal_year, Period, Month_code, Half_year, Half_year_fiscal, Quarter_code)
  Company_Dim(Company_id, Company_code, Company_name)
  Location_Dim(Location_id, Location_code, Location_name, Company_code)
  Customer_Group_Dim(Cust_group_id, Cust_group_code, Cust_group_name, Company_code)
  Customer_Dim(Customer_id, Customer_code, Customer_name, Cust_group_code, Company_code)
  Item_Dim(Item_id, Item_code, Item_name, Item_group_code, Item_group_name, Company_code)
  2.2.3.Xác định bảng sự kiện

  Sales_Fact(Sales_id, Date_key, Sales_code, Line_no, Delivery_date, Company_id, Company_code, Cust_group_id, Cust_group_code, Customer_id, Customer_code, Item_id, Item_code, Item_name, Location_id, Location_code, Currency_code, Unit_cost, Unit_price, Quantity, UOM, Qty_per_UOM, Amount)
  ***Lưu ý, đây là cấp thấp nhất của 1 bảng sự kiện, từ bảng này sẽ xây dựng được các bảng sự kiện tổng hợp số liệu theo tuần, tháng, quý hay năm để đáp ứng nhu cầu của Ban Quản trị và Giám đốc. Và các số liệu ở đây sẽ ở dạng Sum theo tuần, tháng, quý, năm tương ứng.

  CONTINUED...
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2014
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  Phần 2: THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU

  2.2.4.Lược đồ hình sao

  LuocDoSao1.jpg
  2.2.5.Mapping

  Time_Dim (Manual)
  Company_Dim

  Company_mapping1.jpg
  Location_Dim
  Location_mapping1.jpg
  Customer_Group_Dim
  Customer_Dim
  Item_Dim
  Sales_Fact


  CONTINUED...
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2014
  tableau likes this.
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  Phần 2: THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU
  2.2.5.Mapping
  Time_Dim
  (Manual)
  Company_Dim
  Location_Dim
  Customer_Group_Dim

  Customer_Group_mapping1.jpg
  Customer_Dim
  Customer_mapping1.jpg
  Item_Dim
  Item_mapping1.jpg
  Sales_Fact
  Sales_Fact_mapping1.jpg
  CONTINUED...(Phần 3: Tích hợp Dữ liệu vào Kho dữ liệu bằng SSIS)
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2014

Share This Page