Phần 5: Phân tích Kho dữ liệu bằng SSAS

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by tableau, May 26, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trước khi đi vào chi tiết, điểm lại quy trình xây dựng và phân tích Kho dữ liệu như sau:
  Phần 1: Xác định yêu cầu và nguồn dữ liệu
  Phần 2: Thiết kế Kho dữ liệu
  Phần 3: Tích hợp dữ liệu vào Kho dữ liệu bằng SSIS
  Phần 4: Xây dựng mô hình và Cube bằng SSAS
  Phần 5: Phân tích dữ liệu trên Cube bằng SSAS, MDX, Excel và xây dựng KPIs

  NỘI DUNG:
  Phần 5: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRÊN CUBE
  5.1. Sử dụng công cụ SSAS
  B1: Mở tab Browser

  SSAS1 1.jpg

  B2: Kéo các Dimension và Measures cần phân tích vào màn hình bên phải

  Ví dụ 1: cần xem Doanh thu (Amount) của 2 năm 2011, 2012 đối với từng nhóm sản phẩm (Item Group) của tất cả các công ty (Company) sẽ như thế nào?

  SSAS2 1.jpg

  Ví dụ 2: Cần xem Doanh thu của các nhóm sản phẩm (Item Group) của từng tháng trong năm đối với tất cả các công ty

  SSAS3 1.jpg

  Ví dụ 3: cần phân tích Doanh thu bán ra của từng nhóm sản phẩm tương ứng với từng Location của năm 2011 đối với tất cả các công ty.

  SSAS4 1.jpg

  5.2. Sử dụng truy vấn MDX
  CONTINUED...
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  tableau likes this.
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  5.2. Sử dụng truy vấn đa chiều MDX
  Khối dữ liệu Sales

  MDX1 1.jpg

  B1: Connect đến Data Source từ SSAS. Chọn Server type là Analysis Services

  MDX2 1.jpg

  B2: Màn hình đăng nhập với Analysis Server và giao diện thực hiện truy vấn đa chiều MDX

  MDX3 1.jpg

  B3: Màn hình truy vấn MDX

  Ví dụ 1: Cần xem Doanh thu của từng nhóm sản phẩm theo từng năm như thế nào

  SELECT [Item Dim].[Item Group Code].Children on columns,

  [Time Dim].[Year Key].Children on rows


  FROM [AX DW]


  WHERE [Measures].[Amount]

  MDX4 1.jpg

  Ví dụ 2: Cần so sánh 2 năm 2011 và 2012 về Doanh thu của Nhóm sản phẩm và Nhóm khách hàng tương ứng với Nhóm sản phẩm đó.

  SELECT CROSSJOIN([Item Dim].[Item Group Code].CHILDREN,

  [Customer Dim].[Cust Group Code].CHILDREN) on columns,


  {[Time Dim].[Current Year].[2011], [Time Dim].[Current Year].[2012]} on rows


  FROM [AX DW]


  WHERE [Measures].[Amount]

  MDX5 1.jpg

  5.3. Sử dụng Microsoft Excel
  CONTINUED...
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  tableau likes this.
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  5.3. Sử dụng Microsoft Excel
  B1: Mở Excel, tại tab Data, chọn From Other Sources, sau đó click chọn From Analysis Services

  Excel1 1.jpg

  B2: Chọn server name ở màn hình bên dưới

  Excel2 1.jpg

  B3: Chọn Database và Cube cần phân tích

  Excel3 1.jpg

  B4: Lưu Data Connection File và Finish

  Excel4 1.jpg

  B5: Import Data và chọn kiểu Report cần thể hiện. Ở đây chọn PivotChart and PivotTable Report

  Excel5 1.jpg

  B6: Màn hình Excel

  Excel6 1.jpg

  B7: Chọn Dimension cần phân tích cho cột, dòng và Measure thể hiện là gì.

  Ví dụ 1: Cần xem Doanh thu bán ra của từng nhóm sản phẩm theo năm.

  Excel7 1.jpg

  Ví dụ 2: Cần xem Doanh thu bán ra của từng nhóm sản phẩm được bán cho 2 nhóm khách hàng ‘010’ và ‘020’ vào năm 2012

  Excel8 1.jpg

  Ví dụ 3: Số lượng mua hàng 3 nhóm khách hàng của các công ty trong năm 2012

  Excel9 1.jpg

  Ví dụ 4: So sánh xu hướng giá của 2 sản phẩm ‘0001’ và ‘0002’ qua từng tháng trong năm 2012

  Excel9b 1.jpg

  5.4. Xây dựng KPIs
  CONTINUED...
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  tableau likes this.
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  5.4. Xây dựng KPIs
  Xây dựng KPIs cho Doanh số bán của mỗi công ty

  Mục tiêu cho doanh số bán của mỗi công ty trong kỳ này sẽ bằng tổng doanh số bán của 1 công ty trong kỳ trước cộng thêm từ 10-15% tùy công ty.

  5.4.1. Tạo Calculated member mới:
  Name: TotalSalesPerCompany

  Parent hierarchy: Measures

  Expression:

  SUM([Company Dim].[Company Code].children,

  [Measures].[Amount])


  Ý nghĩa: Tỉnh tổng doanh số bán ra của mỗi công ty.

  KPI1 1.jpg

  5.4.2. Tạo KPIs mới:
  Name: Sales per Company

  Associated measure group: Sales Fact

  Value Expression: [Measures].[Amount]

  Goal Expression:

  Case

  when [Company Dim].[Company Code].&[FRRT]

  then ([Time Dim].[Current Year].Currentmember.Prevmember,

  [Measures].[TotalSalesPerCompany])*1.15

  else

  ([Time Dim].[Current Year].Currentmember.Prevmember,

  [Measures].[TotalSalesPerCompany])*1.1

  end

  Nếu Công ty có Code là ‘FRRT’ thì mục tiêu doanh số bán tăng 15%, còn lại tăng 10%.

  Status Expression:

  Case

  when kpivalue("Sales per Company")/kpigoal("Sales per Company") > 1

  then 1

  when kpivalue("Sales per Company")/kpigoal("Sales per Company") <= 1

  and kpivalue("Sales per Company")/kpigoal("Sales per Company") >= 0.9

  then 0.5

  when kpivalue("Sales per Company")/kpigoal("Sales per Company") < 0.9

  and kpivalue("Sales per Company")/kpigoal("Sales per Company") >= 0.75

  then 0

  when kpivalue("Sales per Company")/kpigoal("Sales per Company") < 0.75

  and kpivalue("Sales per Company")/kpigoal("Sales per Company") >= 0.6

  then -0.5

  when kpivalue("Sales per Company")/kpigoal("Sales per Company") < 0.6

  then -1

  end

  Nếu doanh thu thực tế lớn hơn mục tiêu thì trạng thái KPI là rất tốt.

  Tương tự: 90% đến 100%: tốt

  75% đến dưới 90%: bình thường

  60% đến dưới 75%: tệ

  Dưới 60%: rất tệ.


  Trend Expression:

  Case

  When IsEmpty(ParallelPeriod([Time Dim].[Current Year].[Current Year],

  1, [Time Dim].[Current Year]))

  Then 0

  When [Measures].[Amount] >

  (ParallelPeriod([Time Dim].[Current Year].[Current Year],

  1, [Time Dim].[Current Year]), [Measures].[Amount])

  Then 1  When [Measures].[Amount] =

  (ParallelPeriod([Time Dim].[Current Year].[Current Year],

  1, [Time Dim].[Current Year]), [Measures].[Amount])

  Then 0

  Else -1

  End


  So sánh doanh thu thực tế với doanh số bán cùng kỳ năm trước để xác định xu hướng tăng, bình thường hay giảm.


  KPI2 1.jpg


  Sau khi chọn Dimension cần lọc thì kết quả như sau:

  KPI3 1.jpg
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  HangLe, tableau and Phu Ton like this.
 6. HangLe

  HangLe New Member

  cho e hỏi với à
  Tại sao trên Goal Expression: là[Measures].[TotalSalesPerCompany]) nhưng trong hình lại là [Measures].[Amount] ???
  có sự khác biệt nào ở đây,em cũng làm thử ví dụ như bài nhưng cái đoạn này em đang thắc mắc không hiểu dụng ý của 2 đoạn này khác nhau như thế nào?anh chị giải đáp dùm e với được không ạ.em cảm ơn ạ
   
 7. HangLe

  HangLe New Member

  và 1 câu hỏi hơi gà tí,anh chị trả lời e với ạ:
  Nếu em muốn so sánh doanh thu của từng tháng,tức so sánh tháng trước với tháng sau thì không dùng được ParallelPeriod.Vậy sẽ dùng cái gì đây ạ????
   

Share This Page