Phân quyền Tableau Server bằng Filter dữ liệu theo User

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 17, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Các bước trong phần này mô tả các đơn giản nhất để kết hợp lọc dựa trên người dùng. Phương pháp này có thể phù hợp nếu bạn có một nhóm hoặc một nhóm nhỏ người dùng thì khá dể để quản lý.
  1. Trong Tableau Desktop, mở một workbook hoặc tạo mới và kết nối với dữ liệu bạn nuốn filter.
  2. Chọn Server > create User Filter . Sau đó chọn trường mà bạn muốn lọc. Ví dụ này là chọn Region.
  3. Nếu được yêu cầu bạn cần đăng nhập vào tableau server hoặc Site.
  upload_2017-7-17_11-47-13.png

  4. Trong hộp thoại User Filter nhập tên cho bộ qui tắt bạn đang tạo.
  - Trong ví dụ tôi chọ Regional_Filter.
  5. Trong danh sách bên trái, chọn người dùng hoặc nhóm người dùng. Ở bên phải, chọn từng thành viên của trường mà bạn đã chọn trước đó và bạn muốn người dùng đã chọn có thể xem.
  - Ví dụ: chọn user quyennv là người quản lý của khu vực East và South. Vì vậy trong danh sách trường bạn sẽ chọn East và South.
  upload_2017-7-17_11-49-7.png
  - Lặp lại quá trình này cho mổi người dùng hoặc nhóm và nhấn OK khi bạn đã mapping người dùng với các giá trị. Sau khi bạn tạo bộ lọc người dùng (User Filter) nó sẽ xuất hiện trong sets area của bảng Data.
  6. Kéo User Filter sang ngăn Filter
  upload_2017-7-17_11-49-33.png
  Bộ lọc sẽ trở thành một bộ lọc ngử cảnh và chế độ xem điều chỉnh để hiển thị dữ liệu mà bạn được phép xem.

  7. Thực hiện bất kỳ điều sau đây để kiểm tra bộ lọc
  - Nếu chế độ xem xuất hiện dưới dạng một khung trống, bạn cần cho phép mình hoặc một nhóm bạn là thành viên của để xem khu vực. Trong vùng Sets của bảng Data, mở trình đơn thả xuống trên bộ lọc người dùng, sau đó chọn Edit Set.
  - Để xem trước cách bộ lọc hoạt động trong chế độ xem đã xuất bản, ở góc dưới bên phải của bảng tính, mở trình đơn Lọc khi sử dụng, và chọn người dùng hoặc nhóm từ danh sách.
  upload_2017-7-17_11-49-58.png
  upload_2017-7-17_11-50-3.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Phân quyền Tableau Server Tableau Jul 17, 2017
  [Hỏi INSIGHT] Cách phân quyền thư mục trên RHE? Công nghệ Oct 2, 2014
  Các quan điểm phân tích đầu tư dự án bất động sản Bất động sản Sunday at 12:03 PM
  Phân tích đầu tư dự án bất động sản Bất động sản Sunday at 9:49 AM
  Các sơ đồ phân tích kinh tế Quản trị doanh nghiệp Dec 2, 2017

Share This Page