1. Tableau Business Intelligence

Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, May 20, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trong bài viết này sẽ luận về lý thuyết và kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính của một công ty hay một doanh nghiệp . Chúng ta thường thấy các bản báo cáo tài chính trình bày tình hình tài chính của doanh nghiệp ở một thời điểm - bảng cân đối kế toán, hoặc qua một thời kỳ (báo cáo thu nhập), hoặc cả hai (báo cáo lợi nhuận giữ lại và báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

  phan-tich-bao-cao-tai-chhinhh-ilumi.jpg

  Tuy nhiên các báo cáo tài chính này đa phần chỉ cung cấp được dữ liệu tài chính, chứ hoàn toàn chưa cung cấp được nhiều thông tin tài chính. Chính vì vậy điểm nhấn mạnh ở đây để có được thông tin tài chính, điều kiện cần là đưa các báo cáo tài chính này vào phân tích. Đứng trên quan điểm của nhà đầu tư, phân tích báo cáo tài chính nhằm dự báo tương lai và triển vọng của doanh nghiệp. Đứng trên qua điểm người quản lý , phân tích báo cáo tài chính nhằm vào cả 2 mục tiêu: dự báo tương lai và đưa ra những hành động cần thiết để cải thiện tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

  Các rất nhiều kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính, trong đó phổ biến và ý nghĩa nhất và thường dùng nhất đó là kỹ thuật phân tích tỷ số. Các kỹ thuật phân tích

  • Phân tích kỹ thuật tỷ số
  • Phân tích xu hướng
  • Phân tích DoPont
  • Phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số
  continue
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Các quan điểm phân tích đầu tư dự án bất động sản Bất động sản Sunday at 12:03 PM
  Phân tích đầu tư dự án bất động sản Bất động sản Sunday at 9:49 AM
  Các sơ đồ phân tích kinh tế Quản trị doanh nghiệp Dec 2, 2017
  10 công cụ miễn phí tốt nhất để phân tích đối thủ của bạn Công nghệ Sep 10, 2017
  Xử lý phân tích dữ liệu trực tuyến – OLAP Tableau Aug 7, 2017

Share This Page