Phân tích bảo hành bảo trì cho khách hàng với SAS Visual Analytics

Discussion in 'Hệ thống phân phối DMS' started by bsdinsight, Dec 27, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bên cạnh các phân tích về kinh doanh, với ngành bán lẻ, nhất là các thiết bị thì việc phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo hành bảo trì cho khách hàng sẽ mang lại rất nhiều lợi tức cho nhà quản trị.
  1. Xác định được các sản phẩm, dòng sản phẩm, hoặc sản phẩm của nhà cung cấp nào chiếm tỉ trọng chi phí cho bảo hành, bảo trì cao hoặc thấp nhất.
  2. Phân tích chi tiết về chi phí bảo hành bảo trì.
  3. Xây dựng kế hoạch về bảo hành, bảo trì cho khách hàng.
  Sau đây là một dashboard cung cấp cho nhà quản trị góc nhìn về chi phí bảo hành bảo trì cho khách hàng của mình.
  • Tổng chi phí bảo hành bảo trì cho khách hàng.
  • Tổng chi phí nhân sự cho việc bảo hành, bảo trì.
  • Tổng chi phí về phụ tùng thay thế.
  • Phân tích về bảo hành bảo trì theo khu vực.
  • Phân tích chi phí nhân sự cho bảo hành bảo trì, và được phân chia vào các dòng sản phẩm của doanh nghiệp

  warranty analytics 1.jpg
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Đến Dashboard này sẽ cung cấp cho bạn chi tiết hơn về chi phí bảo hành, bảo trì
  1. Phân tích chi phí bảo hành bảo trì cho từng dòng sản phẩm
  2. Chi phí được phân tích chi tiết vào nhân công, và các nguyên vật liệu, phụ tùng cần thiết cho bảo hành bảo trì
  3. Cung cấp biểu đồ về biến động chi phí bảo hành, bảo trì theo thời gian, và được tách cho từng dòng sản phẩm
  4. Cung cấp chi tiết chi phí bảo hành, bảo trì cho từng sản phẩm cụ thể.

  warranty analytics 2.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dashboard sau đây cung cấp chi tiết chi phí sửa chữa được chi tiết cho từng công đoạn, và từng dòng sản phẩm

  warranty analytics 3.jpg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dashboard sau đây cung cấp giá trị và số lượng, cùng với phân tích đánh giá các loại chi phí tham gia vào cho tổng chi phí bảo hành, bảo trì của khách hàng.

  warranty analytics 4.jpg
   

Share This Page