1. Microsoft Dynamics CRM

Phân tích đầu tư bất động sản với Cognos TM1

Discussion in 'Bất động sản' started by bsdinsight, Jun 5, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  IBM Cognos TM1, giải pháp phân tích hoạt động doanh nghiệp của IBM, cung cấp nền tảng xây dựng mọi mô hình phân tích kế hoạch, đầu tư của doanh nghiệp

  BSD phát triển sản phẩm IBM Cognos TM1 cho chuyên ngành bất động sản, tập trung vào việc phân tích đầu tư dự án bất động sản.

  Lợi ích của giải pháp
  1. Môi trường làm việc cộng tác cho mọi thành viên tham gia vào dự án của doanh nghiệp.
  2. Cung cấp mọi góc nhìn về tài chính của một dự án, hoặc cho tất cả các dự án của doanh nghiệp trong tương lai
  3. Hoạt động trên nền Web, hỗ trợ việc truy xuất dữ liệu từ hệ thống mọi lúc mọi nơi.
  4. Tốc độ xử lý các phân tích phức tạp cao (như phân tích độ nhạy, phân tích dòng tiền,...)
  5. Khả năng tích hợp với giải pháp ERP của doanh nghiệp, cung cấp phân tích so sánh thực tế và kế hoạch.
  Tính năng của giải pháp.
  1. Người dùng tự định nghĩa và phát triển các giải định cho dự án như các mục doanh thu, chi phí,...
  2. Xây dựng và tổ chức phân tích doanh thu của dự án theo tiến độ xây dựng, và các đợt mở bán của doanh nghiệp.
  3. Tính toán kế hoạch dòng tiền thu dựa trên chính sách thanh toán của các đợt mở bán.
  4. Phân tích chi phí của dự án dựa trên các khoản mục chi phí, và kế hoạch thực hiện chi phí theo tiến độ xây dựng, và kinh doanh của dự án.
  5. Phân tích lãi lỗ của dự án bất động sản
  6. Tính toán dòng tiền theo quan điểm EPV, và TIPV.
  7. Phân tích nhu cầu vốn vay theo các tiêu chí.
  8. Cung cấp các báo cáo, chỉ số tài chính của dự án
  9. Phân tích độ nhạy của dự án.

  cognos tm1 - real estate - expenses management 6.png

  Thêm các thông tin
  Một số hình ảnh giải pháp phân tích đầu tư dự án bất động sản

  CognosTM1_BDS_1.png CognosTM1_BDS_2.png CognosTM1_BDS_4.png CognosTM1_BDS_6.png CognosTM1_BDS_7.png CognosTM1_BDS_10.png CognosTM1_BDS_11.png CognosTM1_BDS_15.png CognosTM1_BDS_16.png cognos tm1 - real estate - expenses management 6.png
   
  Last edited: Nov 13, 2014
  quochung and tableau like this.
 2. Loading...


 3. quochung

  quochung New Member

   

Share This Page