1. Tableau Business Intelligence

Phân tích điểm hòa vốn theo doanh thu

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, Jun 1, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Phân tích điểm hòa vốn theo sản lượng chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có sản phẩm sản xuất và tiêu thụ mang tính đơn chiếc có thể xác định thành từng đơn vị sản phẩm. Đối với những doanh nghiệp có hoạt động phức tạp và không thể phân chia thành đơn vị sản phẩm như đầu tư bất động sản, dịch vụ, ngân hàng... điểm hòa vốn doanh thu được xác định theo doanh thu và dựa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

  Ta có công thức như sau:
  S = doanh thu
  VC = tổng chi phí biến đổi
  F = tổng chi phí
  Sbe = điểm hòa vốn theo doanh thu

  công thức : Sbe = F /(1 - VC/S)

  Data.png

  Ta có kết quả doanh thu hòa vốn như sau khi áp dụng
  ct : Sbe = 100.000/ (1- (180.000/300.000)) = 250.000 triệu động
   
 2. Loading...


Share This Page