1. Tableau Business Intelligence

Phân tích điểm hòa vốn theo doanh thu

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, Jun 1, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Phân tích điểm hòa vốn theo sản lượng chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có sản phẩm sản xuất và tiêu thụ mang tính đơn chiếc có thể xác định thành từng đơn vị sản phẩm. Đối với những doanh nghiệp có hoạt động phức tạp và không thể phân chia thành đơn vị sản phẩm như đầu tư bất động sản, dịch vụ, ngân hàng... điểm hòa vốn doanh thu được xác định theo doanh thu và dựa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

  Ta có công thức như sau:
  S = doanh thu
  VC = tổng chi phí biến đổi
  F = tổng chi phí
  Sbe = điểm hòa vốn theo doanh thu

  công thức : Sbe = F /(1 - VC/S)

  Data.png

  Ta có kết quả doanh thu hòa vốn như sau khi áp dụng
  ct : Sbe = 100.000/ (1- (180.000/300.000)) = 250.000 triệu động
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Xử lý phân tích dữ liệu trực tuyến – OLAP Tableau Aug 7, 2017
  Văn hóa phân tích - hữu ích cho mọi người và cần thiết cho doanh nghiệp Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 26, 2017
  Một số các công ty cung cấp giải pháp phân tích số liệu Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 7, 2016
  Quản lý, phân tích dữ liệu là yếu tố quan trọng làm nên thành công Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 11, 2015
  Phân tích hòa vốn theo sản lượng Quản trị doanh nghiệp Jun 1, 2015

Share This Page