Phân tích doanh thu ngành bán lẻ với SAS Visual Analytics

Discussion in 'Phân phối & Bán lẻ' started by bsdinsight, Dec 21, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tìm hiểu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới doanh thu của ngành bán lẻ là công việc rất quan trọng cho nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp bán lẻ, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh càng khốc liệt thì việc phân tích này càng quan trọng để các lãnh đạo tìm ra được hướng đi tốt nhất cho doanh nghiệp nhiệp của mình.

  Màn hình sau đây là thiết kế dashboard của SAS Visual Analytics cho ngành bán lẻ, ở đây bạn sẽ có:
  1. So sánh giá của từng sản phẩm của doanh nghiệp của bạn với giá của đối thủ của bạn.
  2. Chi tiết các sản phẩm mà có giá cao hơn giá của các đối thủ
  3. Cung cấp bảng chi tiết về giá

  sas-analytics-for-retail-revenue-optimization-1.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Văn hóa phân tích - hữu ích cho mọi người và cần thiết cho doanh nghiệp Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 26, 2017
  Một số các công ty cung cấp giải pháp phân tích số liệu Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 7, 2016
  Quản lý, phân tích dữ liệu là yếu tố quan trọng làm nên thành công Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 11, 2015
  Phân tích điểm hòa vốn theo doanh thu Quản trị doanh nghiệp Jun 1, 2015
  Phân tích hòa vốn theo sản lượng Quản trị doanh nghiệp Jun 1, 2015

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một dashboard khác phân tích về giá bán của doanh nghiệp bạn với các đối thủ.

  sas-analytics-for-retail-revenue-optimization-2.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với bán lẻ, giá trị và số lượng luôn được phải phân tích đi kèm và dashboard sau đây sẽ cho bạn thấy được việc các mặt hàng đã giảm giá (Markdown) theo từng của hàng (Store), cùng với bảng số liệu chi tiết về việc giảm giá

  sas-analytics-for-retail-revenue-optimization-3.jpg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dashboard sau đây cung cấp thông tin về các Promotion của doanh nghiệp bạn, điều mà liên quan trực tiếp với doanh thu của doanh nghiệp bạn.

  sas-analytics-for-retail-revenue-optimization-4.jpg
   

Share This Page