Phân tích giá bán với SAS Visual Analytics

Discussion in 'Phân phối & Bán lẻ' started by bsdinsight, Dec 22, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với ngành bán lẻ, việc quyết định giá bán của sản phẩm theo mặt hàng, khu vực,... là quyết định mang tính chiến lược của doanh nghiệp và chắc chắn các công cụ phân tích giá mang lại cho nhà quản trị các giá trị rất lớn.

  Với SAS Visual Analytics, sẽ là công cụ đắc lực cho các nhà quản tri. Trước tiên, bạn sẽ có được dashboard cung cấp năng lực làm việc tại mỗi store (cửa hàng) của bạn, cung cấp cho bạn biểu đồ để xác định doanh thu theo lũy kế trong năm theo từng cửa hàng

  sas-visual-analytics-for-retail-1.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Văn hóa phân tích - hữu ích cho mọi người và cần thiết cho doanh nghiệp Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 26, 2017
  Một số các công ty cung cấp giải pháp phân tích số liệu Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 7, 2016
  Quản lý, phân tích dữ liệu là yếu tố quan trọng làm nên thành công Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 11, 2015
  Phân tích điểm hòa vốn theo doanh thu Quản trị doanh nghiệp Jun 1, 2015
  Phân tích hòa vốn theo sản lượng Quản trị doanh nghiệp Jun 1, 2015

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dashboard sau đây cũng là một dashboard cung cấp cho bạn việc phân tích năng lực kinh doanh của từng Store, so sánh với kế hoạch kinh doanh và được phân chia vào các dòng sản phẩm chính của doanh nghiệp bạn như Điện tử, hàng gia dụng, Women, Men, hoặc như trên hình là PET - Food & Suppli và được dựa trên số lượng

  sas-visual-analytics-for-retail-2.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Phân tích sau đây đi sâu hơn vào phân tích giá, với việc phân tích độ nhạy của giá và dựa trên từng Store của bạn, theo các dòng sản phẩm (như trên hình là Drinks, Juice, và Pet Food), và được chia chi tiết vào các level thấp hơn

  sas-visual-analytics-for-retail-3.jpg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dashboard dưới đây cũng tập trung vào việc phân tích độ nhạy của giá bán, nhưng lại tập trung vào góc nhìn của từng dòng sản phẩm, và các cấp độ thấp hơn, cho đến từng sản phẩm cụ thể. Điều này giúp cho các nhà quản trị kinh doanh, chiến lược tìm kiếm cho doanh nghiệp của mình các giá bán phù hợp nhất với từng dòng sản phẩm, từng sản phẩm cho từng cửa hàng, khu vực kinh doanh của doanh nghiệp bạn.

  sas-visual-analytics-for-retail-4.jpg
   
 6. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Và cuối cùng, một dashoard cung cấp cho bạn thông tin kết quả về các chương trình khuyến mãi nhằm phối kết hợp với năng lực kinh doanh và độ nhạy sẽ mang lại cho nhà quản trị thông tin đầy đủ nhằm có các quyết sách về giá cho doanh nghiêp, và cho từng cửa hàng của mình.

  sas-visual-analytics-for-retail-5.jpg
   

Share This Page