Phân tích Inventory trong Bán lẻ

Discussion in 'Hệ thống phân phối DMS' started by tableau, Jul 25, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Inventory Analytics for Retail

  Trong loạt bài phân tích module về Bán lẻ, hôm nay sẽ tiếp tục với phần Kho - Inventory. Một điều mà bất cứ doanh nghiệp sản xuất và/hoặc bán ra bất kỳ sản phẩm hữu hình nào cũng đều quan tâm. Quản lý tồn kho tối ưu sẽ giảm được hàng tồn kho dư thừa, hạn chế tình trạng hết hàng, có kế hoạch mua hợp lý và đáp ứng một cách tốt nhất cho bộ phận bán hàng.
  Điểm lại các bài trước đã phân tích về các module trong ngành Retails - Bán lẻ như:
  Mua hàng - Purchasing
  Bán hàng - Sale
  Khách hàng - Customer
  Khuyến mãi - Promotion
  Phải thu khách hàng - Account Receivable
  Phải trả nhà cung cấp - Account Payable

  Các chiều cần phân tích trong Inventory như sau:
  INVENTORY1.jpg
   
  Last edited by a moderator: Sep 26, 2014
  tableau likes this.
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Các Chiều phân tích trong Inventory:
  1. Thời gian

  • Năm, nửa năm, quý, tháng, tuần, ngày hoặc theo mùa
  • Cấu trúc thời gian năm thường / năm tài chính
  • Phân biệt ngày lễ tết, tính ngày làm việc
  • Lũy kế, cùng kỳ năm ngoái, so sánh số liệu 3 tháng gần nhất
  • Thời gian hiện tại, thời gian kế hoạch, thời gian quá khứ
  • Thời gian nhận hàng, Thời gian nhập hàng
  • Thời gian xuất hàng
  • Kỳ tồn kho, thường theo tháng
  • Thời gian tồn (lưu kho)
  • Hạn lưu kho tối thiểu, hạn lưu kho tối đa
  2. Cấu trúc Kho
  • Cấu trúc Kho phân biệt theo cấu trúc địa lý hoặc cấu trúc sản phẩm
  3. Cấu trúc sản phẩm / hàng lưu kho
  • Dòng sản phẩm, nhóm sản phẩm, sản phẩm
  • Chi tiết sản phẩm theo màu sắc, kiểu dáng, đơn vị, mùi vị…
  • Phân biệt sản phẩm theo nguyên vật liệu, thành phẩm….
  4. Thủ kho
  • Thủ kho, nhân viên kiểm kho
   
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  Các Giá trị phân tích trong Inventory:
  5. Số lượng tồn kho

  • Số lượng hàng trong kho
  • Số lượng tồn đầu kỳ
  • Số lượng hàng nhập kho
  • Số lượng hàng xuất kho
  • Số lượng tồn cuối kỳ
  • Số lượng tồn kho tối thiểu
  • Số lượng tồn kho tối đa
  6. Giá trị tồn kho
  • Giá trị hàng trong kho
  • Giá trị tồn đầu kỳ
  • Giá trị hàng nhập kho
  • Giá trị hàng xuất kho
  • Giá trị tồn cuối kỳ
  • Giá trị tồn kho tối thiểu
  • Giá trị tồn kho tối đa
  7. Giá vốn hàng bán
  • Giá vốn hàng bán và phương pháp tính
  8. Thời gian kiểm kho
  • Thời gian kiểm kho
  9. Theo dõi hàng tồn kho lâu ngày
  • Hạn mức thời gian tồn kho
  • Hạn mức số lượng tồn kho
  • Theo dõi sản phẩm vượt hạn mức tồn kho cho phép

  10.Theo dõi cảnh báo hết hàng
  • Cảnh báo hết hàng
  • Số lượng tồn kho tối thiểu
  • Số lượng tồn kho thực tế
   
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  11.So sánh số lượng hàng bán ra và hàng tồn kho
  • Số lượng hàng bán ra
  • Số lượng hàng tồn kho
  • So sánh chỉ số giữa 2 giá trị này để xem mức độ hiệu quả của tồn kho và sale như thế nào?
  12.So sánh tồn kho thực tế và tồn kho kế hoạch
  • So sánh tồn kho thực tế và tồn kho kế hoạch về số lượng, giá trị và chỉ số tồn kho
  13.Các chỉ số tồn kho
  • Inventory to Budget: So sánh tồn kho thực tế và kế hoạch
  • Inventory Value: Giá trị hàng tồn kho
  • Excess Inventory: Tồn kho dư thừa
  • Speed Inventory
  • GMROII
  • Gross Adjustment Rate
  • Accuracy Rate
  • Potental Stockout
  • Turnover
  • ABC Inventory
  14.KPIs & cảnh báo
  • KPIs đánh giá & cảnh báo hàng tồn kho theo kho, theo sản phẩm, thời gian…
   
  tableau likes this.

Share This Page