1. Microsoft Dynamics CRM

Phân tích kế hoạch doanh thu dự án bất động sản

Discussion in 'Bất động sản' started by bsdinsight, Jun 5, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Phân tích dự án bất động sản, không đơn giản là số lượng nhân đơn giá, mà chắc chắn bạn và tôi sẽ phải chìu chuộng các yếu tố khác:
  1. Loại hình doanh thu của dự án đó (doanh thu căn hộ, doanh thu cho thuê khu vực cho thuê thương mại dịch vụ, doanh thu khu vực tầng hầm)
  2. Thời gian và tiến độ xây dựng (trên kế hoạch) của dự án.
  3. Kế hoạch các đợt mở bán dựa vào kế hoạch xây dựng
  4. Số lượng bán cho mỗi đợt mở bán
  5. Giá bán cho mỗi đợt mở bán.
  6. Chính sách thanh toán cho mỗi đợt mở bán
  Thông thường để tính kế hoạch dòng tiền thu về cho doanh nghiệp trên dự án các nhà phân tích dự án còn định các tỉ lệ như
  • Tỉ lệ giao dịch mua bán thành công của đợt mở bán.
  • Tỉ lệ thu tiền của khách hàng thành công đúng tiến độ (rất là vui như khách hàng trả chậm 1 ngày, nhưng mà là tháng sau so với kế hoạch)
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Doanh thu phát sinh được tính dựa trên số lượng nền bán và giá bán ước tính. Hình sau đây cho thấy doanh thu phát sinh của dự án C tập trung vào năm 2014 và 2015 với tổng doanh thu như sau:

  cognos tm1 - real estate - revenue 1.png
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể xem chi tiết doanh thu năm 2015 như sau, và sẽ thấy là đợt bán cuối cùng của dự án vào tháng 9/2015 như sau:

  cognos tm1 - real estate - revenue 2.png
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Nhưng thực ra, vào tháng 2/2015 doanh nghiệp sẽ không thu được lượng tiền là 86,226,729 vì khách hàng chi trả cho doanh nghiệp theo tiến độ. Dòng tiền thực tế khả năng thu sẽ như sau (bạn sẽ thấy vẫn còn thu ở các năm 2016, 2017,... trong khi doanh thu phát sinh ở trên đã chấm dứt vào 9/2015 )

  cognos tm1 - real estate - revenue 3.png
   
 6. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn cũng có thể xem doanh thu của mình ở các dự án khác, hoặc cho tổng cộng dòng thu cho tất cả các dự án như sau.

  cognos tm1 - real estate - revenue 4.png
   
 7. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể xem doanh thu theo các loại hình doanh thu của dự án

  cognos tm1 - real estate - revenue 5.png
   
 8. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Báo cáo sau đây sẽ cho chúng ta sơ lược doanh thu theo từng năm của các dự án, cùng với tính toán lợi nhuận sau thuế của các dự án tính theo năm, và tháng.

  cognos tm1 - real estate - revenue 6.png
   

Share This Page