1. Microsoft Dynamics CRM

Phân tích lãi lỗ của dự án bất động sản với Cognos TM1

Discussion in 'Bất động sản' started by bsdinsight, Jun 8, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một khi đã có doanh thu, và chi phí của dự án, giờ chúng ta sẽ có báo cáo phân tích kế hoạch lãi lỗ của dự án
  1. Bạn có thể xem kế hoạch lãi lỗ cho từng dự án và cho tất cả các dự án của doanh nghiệp bạn, nhằm cung cấp bạn cái nhìn, con số chi tiết và tổng hợp.
  2. Chi tiết số liệu trên từng tháng, năm và tổng cộng.
  Hình sau đâu là báo cáo kế hoạch lãi lỗ của dự án A trong các năm 2014 - 2018

  cognos tm1 - real estate - profit and loss 1.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  So sánh hệ thống báo cáo và hệ thống phân tích Tableau Jan 29, 2018
  Chương trình học phân tích dữ liệu Tableau Jan 14, 2018
  Các quan điểm phân tích đầu tư dự án bất động sản Bất động sản Dec 10, 2017
  Phân tích đầu tư dự án bất động sản Bất động sản Dec 10, 2017
  Các sơ đồ phân tích kinh tế Corporate Performance Dec 2, 2017

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn cso thể lọc lại các tiêu chí đánh giá để tập trung vào một vấn đề nào đó như sau

  cognos tm1 - real estate - profit and loss 2.png

  Và kết quả là bạn

  cognos tm1 - real estate - profit and loss 3.png

  Rất đơn giản, bạn có thể vẽ đồ thị cho những số liệu này.

  cognos tm1 - real estate - profit and loss 4.png
   
  Last edited: Jun 8, 2014

Share This Page