1. Microsoft Dynamics CRM

Phân tích nhu cầu vốn vay với Cognos TM1

Discussion in 'Bất động sản' started by tableau, Jun 12, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trong đầu tư dự án có 2 loại nhu cầu vốn vay:
  - Nhu cầu 1: không vay trả lãi
  - Nhu cầu 2: có vay trả lãi
  Việc quyết định vay để thực hiện phương án nào, phụ thuộc tình trạng cân bằng của doanh nghiệp ngay thời điểm cần phương án vay. Hơn thế nữa, khi lên phương án vay như đề cập bên trên, thì sẽ thường nằm trong các dự án dài hơi, các khoản vay dài hạn. Nguồn trợ cấp để bù đắp các khoản này được tính toán rất cẩn thận.
  Phân tích nhu cầu vốn vay khi đã dòng tiền thu và chi TIPV. Khi đó dựa vào dòng tiền này để xác định được nhu cầu vốn vay. Trong dự án dài hơi lên kế hoạch xác định được vốn cần vay , và trả lãi bao nhiêu cho mỗi kỳ rất quan trọng.

  Dưới đây , trong báo cáo phân tích bạn có thể thấy được:
  1. So sánh được các con số quan trọng Tổng tiền TIPV , Sau khi trừ lãi, chênh lệch thuế, và tổng tiền EPV giữa 2 nhu cầu vốn vay.
  2. So sánh thầy được điểm lợi ích giữa dòng tiền đầu tư và đưa ra phương án vay
  3. Dòng chi không vay trả lãi và dòng chi có vay trả lãi, rõ ràng chúng ta thấy rằng dòng chi có vay trả lãi cao hơn.
  4. Số dư nợ có vay trả lãi cao hơn.

  Thực chất các doanh nghiệp không muốn áp mình vào phương án 2. Nhưng mục đích ở đây các doanh nghiệp lên kế hoạch tính toán ra nhu cầu vốn vay để có thể lường trước mọi tình huống mà doanh nghiệp đầu tư BĐS có thể gặp phải.

  Cognos TM1 Nhu cầu vốn.gif
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2014
  DynamicsAX and tableau like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Xử lý phân tích dữ liệu trực tuyến – OLAP Tableau Aug 7, 2017
  Văn hóa phân tích - hữu ích cho mọi người và cần thiết cho doanh nghiệp Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 26, 2017
  Một số các công ty cung cấp giải pháp phân tích số liệu Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 7, 2016
  Quản lý, phân tích dữ liệu là yếu tố quan trọng làm nên thành công Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 11, 2015
  Phân tích điểm hòa vốn theo doanh thu Quản trị doanh nghiệp Jun 1, 2015

Share This Page