1. Tableau Business Intelligence

Phân tích thú vị về mạng xã hội

Discussion in 'Công nghệ' started by Phu Ton, Jun 30, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Bạn đã sử dụng mạng xã hội như thế nào?

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Xử lý phân tích dữ liệu trực tuyến – OLAP Tableau Aug 7, 2017
  Văn hóa phân tích - hữu ích cho mọi người và cần thiết cho doanh nghiệp Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 26, 2017
  Một số các công ty cung cấp giải pháp phân tích số liệu Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 7, 2016
  Quản lý, phân tích dữ liệu là yếu tố quan trọng làm nên thành công Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 11, 2015
  Phân tích điểm hòa vốn theo doanh thu Quản trị doanh nghiệp Jun 1, 2015

Share This Page