1. Tableau Business Intelligence

Phương pháp tính thuế GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Cabanaas, Aug 21, 2014.

 1. Cabanaas

  Cabanaas New Member

  Doanh nghiệp và chi nhánh mới thành lập cần lưu ý một số vấn đề về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), thời điểm áp dụng phương pháp khấu trừ, đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

  vat thue gia tri gia tăng.jpg

  Phương pháp khấu trừ thuế được quy định chi tiết tại Thông tư 219/2013/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Thông tư 219) về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều doanh nghiệp mới thành lập đã gặp phải nhiều vướng mắc đối với quy định này, do đó Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2616/TCT-CS (sau đây gọi tắt là Công văn 2616) hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  Thứ nhất, về giá trị tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư mua sắm, góp vốn của doanh nghiệp mới thành lập: Doanh nghiệp mới thành lập được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi:

  Hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên. Ngoài ra các hóa đơn sau vẫn được chấp nhận để tổng hợp vào tổng giá trị tài sản cố định, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm: (1) hóa đơn mua đối với các tài sản là máy móc, thiết bị chưa đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định; và (2) hóa đơn mua công cụ, dụng cụ;

  Doanh nghiệp mới thành lập nhận góp vốn bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên và đảm bảo được ghi nhận là tài sản của doanh nghiệp.

  Thứ hai, về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với các chi nhánh: Theo quy định của Thông tư 219 về phương pháp khấu trừ thuế chi nhánh được thành lập bởi doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ được áp dụng phương pháp tính thuế như của doanh nghiệp đang hoạt động (trong trường hợp chi nhánh khai thuế GTGT tại cơ quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh). Tuy nhiên nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì phải khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần lưu ý quy định này cũng được áp dụng đối với chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp.

  Thứ ba, về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế: Các doanh nghiệp cần lưu ý những trường hợp sau:
  Doanh nghiệp được thành lập từ dự án đầu tư trước ngày 01/01/2014, đang trong giai đoạn đầu tư và chưa có doanh thu thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong năm 2014;

  Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2014, có thực hiện đầu tư theo dự án thì thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

  Doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 26/04/2014, có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, có mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên, chưa thông báo phát hành hóa đơn/chưa mua hóa đơn bán hàng, thì thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  (doanhnhanthanhdat)
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Ưu và nhược điểm của phương pháp khảo sát trực tuyến Insight Survey Sep 17, 2017
  Phương pháp tính giá xuất kho Microsoft Dynamics 365 Jun 22, 2017
  Phương pháp học của tỷ phú Elon Musk Thư giãn giải trí Nov 24, 2016
  Phương pháp tiếp cận Business Intelligence Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 28, 2015
  Phương pháp luận triển khai CRM Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 1, 2014

 3. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Hình như là thông tư này sắp được gỡ bỏ (hoặc có điều chỉnh lại), vì một số vướng mắc cho doanh nghiệp mới thành lập. Bác nào có thông tin chi tiết về vụ này không cho anh em biết luôn nhe.
   
 4. Ngoc Dung

  Ngoc Dung New Member

  Thông tư này đã được điều chỉnh lại rồi, với Thông tư này đã làm cho một số doanh nghiệp khi mới thành lập gặp nhiều khó khăn khi đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT . Thông tư số 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25/08/2014 có sửa đổi bổ sung một số điều và quan trọng nhất là "Bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy móc"

  TT 119 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT như sau:


  Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư, Thông tư 119 quy định: “Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế”.

  Đồng thời, Thông tư 119 bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy móc, thiết bị… đầu tư, mua sắm của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  Theo đó, "doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh...

  Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của DN ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu..."
   

Share This Page