Pivot dữ liệu trong Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 13, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Phân tích dữ liệu được lưu trữ trong một định dạng crosstab có thể khó khăn trong tableau. Khi làm việc với dữ liệu ở định dạng này, bạn có thể xoay các dữ liệu trong Microsoft Excel và file văn bản nguồn dữ liệu của bạn từ định dạng crosstab sang định dạng cột.
  Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thức hiện các thao tác Pivot này một cách đơn giản.
  Ví dụ chúng ta có dữ liệu ở dạng dưới đây:
  tableau_pivot1.png
  =>
  tableau_pivot2.png

  -Để Pivot lại dữ liệu, bạn vào lại trang data sourse, chọn các field bạn muốn Pivot
  - Nhấp vào mũi tên, chọn Pivot
  tableau_pivot3.png

  - Xóa các Field không cần dùng đến
  tableau_pivot4.png

  Kết quả:
  tableau_pivot5.png
  =>
  tableau_pivot6.png

  Chúc bạn thành công !
   
 2. Loading...


Share This Page