Placing Multiple Measures on a Pie Chart

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 26, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một chart tròn với nhiều giá trị measures. Ví dụ như bạn có nhiều loại chi phí, và mỗi giá trị được tách riêng. Banjcos thể đưa nó vào chart tròn để so sánh.
  Ví dụ bạn có các measure: Chi phí vận chuyển, chi phí quản lý, chi phí bảo hành, định phí

  tableau_mulpiechart1.png

  B1. Trên thẻ Mark chọn chart Pie
  tableau_mulpiechart2.png

  B2.Kéo Measures Names vào Filters Shelf
  B3. Trong Filters box lựa chọn những giá trị measures bạn muốn sử dụng >>OK
  tableau_mulpiechart3.png

  B4. Từ thẻ Dimension kéo Measures Names vào Color và lables
  tableau_mulpiechart4.png

  B5. Từ thanh Measure kéo Measures Values vào Size
  tableau_mulpiechart5.png

  Bây giờ bạn chỉ cần format lại cho phù hợp
  tableau_mulpiechart6.png

  Chúc bạn thành công !
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Filtering Multiple Dimensions Using Parameters in Tableau Tableau Aug 18, 2015
  Adding Multiple Labels trong tableau Tableau Aug 17, 2015

: tableau

Share This Page