Price simulation - Mô phỏng giá bán của sản phẩm

Discussion in 'Dynamics AX' started by DynamicsAX, Aug 13, 2016.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Mục đích: Price simulation cho phép người dùng có thể mô phỏng giá của một hàng hóa trong Báo giá trước khi gửi cho khách hàng, trong chức năng mô phỏng này hệ thống cũng cung cấp cho chúng ta phần Discount (giảm giá). Do đó giúp người dùng có thể mô phỏng nhiều giá với nhiều tỷ lệ % discount để tìm được một lợi nhuận biên phù hợp trước khi gửi báo giá cho khách hàng.

  Mô phỏng: Chúng ta sẽ lấy một ví dụ về việc thay đổi tỷ lệ % chiết khấu giá bán, để tìm biên lợi nhuận phù hợp và áp dụng mức chiết khấu này để gửi báo giá cho KH.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Calculation method on Fixed-price Dynamics AX Mar 18, 2015
  Introduction to accounting setup in fixed-price projects! Dynamics AX Oct 9, 2014
  Sự khác nhau giữa Fixed-price và Time & Material Dynamics AX Sep 18, 2014
  Fixed-price project! Dynamics AX Sep 17, 2014
  Set a Default Price List with a Real-Time Workflow in Dynamics CRM Dynamics CRM May 27, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Thực hiện:

  1. Sales and marketing > Common > Sales quotations > All quotations

  Click New để tạo mới một báo giá cho KH.
  Salequotation.png
  2. Trong Sales quotations, trên Action pane > Quotation tab > Price simulation
  SQuo.png
   
  Last edited: Aug 13, 2016
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  3. Trong Price simulation form:

  Click New để tạo một trường hợp mô phỏng giá

  Tab Overview:
  - Description: diễn giải trường hợp mô phỏng.
  - New margin: kết quả về biên lợi nhuận của trường hợp mô phỏng
  - New contribution ratio: tỷ lệ % về lợi nhuận trường hợp mô phỏng.

  Tab Simulated prices:
  - New discount percentage: tỷ lệ % chiết khấu
  - New margin: kết quả về biên lợi nhuận của trường hợp mô phỏng
  - New contribution ratio: tỷ lệ % về lợi nhuận trường hợp mô phỏng.

  Tỷ lệ discount: 0%
  Nodiscount.png

  Tỷ lệ discount: 10%
  Discount10.png

  4.
  Quyết định giá và sử dụng tỷ lệ chiết khấu cho báo giá.

  Sau khi đã mô phỏng các trường hợp về tỷ lệ chiết khấu và tìm được biên lợi nhuận phù hợp thì bấm vào Apply price simulation để lựa chọn trường hợp mô phỏng này.
  Ta sẽ chọn trường hợp discount 10%.
  Sale quotation sau khi apply sẽ thay đổi về tỷ lệ % discount so với ban đầu.
  Affterapply.png

  Total price:
  totalprice.png

  5. Note: Chức năng mô phỏng giá này, không thay đổi giá trên báo giá.
   

Share This Page