Project configuration

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Sep 12, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Các bước thiết lập cơ bản để Project được sử dụng ở Project management and accounting

  1. Thiết lập parameters

  · Thiết lập thông số chung của project
  · Cấu hình các giai đoạn của project
  · Set số chứng từ cho từng loại nghiệp vụ (number sequence)
  · Thiết lập cost control, budget overall ( allow/ disallow)

  2. Tạo project groups
  General

  Tạo project group trước hết bạn phải chon 1 loại project type Tham khảo thêm các loại dự án trong PM.
  Default line property Billable/ non charged: chỉ có 2 loại project type có thể Billable cho khách hàng là Time & Material / Fixed-price.
  Ledger
  Journalizing: thiết lập các tùy chọn ghi nhận hạch toán tài khoản.
  · Profit & Loss: ghi nhận trực tiếp ở tài khoản doanh thu chi phí
  · Never ledger: Không tạo bút toán xuống GL
  · No Ledger: Không tạo bút toán ở GL khi posted transaction trên PM, chỉ tạo bút toán khi thực hiện Post cost hay billable.
  · Balance: ghi nhận vào tài khoản balance.
  Invoicing: On accounting
  Time & Material: Nếu bạn chọn Accrue revenue thì khi bạn post một nghiệp vụ có sale price trên PM nó sẽ tạo ra 1 bút toán ghi nhận giá trị trích trước. Đến khi invoice nó làm bút toán đảo đưa vào doanh thu. Và chức năng này chỉ hiệu lực với Time & Material type
  upload_2014-9-12_16-55-55.png
  3. Tạo category group, categories và cost templates

  Tạo category group là xác định nghiệp vụ loại gì. Có 4 loại: Fee/Hour/Item/Expense.
  Sau đó bạn gán category group này sử dụng cho project thì dùng project category. Còn loại share category là dùng để chia sẽ cho những entity khác.
  Cost templates là một thuộc tính của estimate, dùng để tính toán để ghi nhận doanh thu trong dự án loại Fixed-price. Tức là nó xác định các dữ liệu forecasts/ thực tế của những transaction nào được tha gia vào để tính tỉ lệ hoàn thành của dự án. Tỉ lệ hoàn thành này dùng để xác định doanh thu.
  Percentage complete được check, tùy trường hợp mà bạn cân nhắc xem tính tỉ lệ phần trăm hoàn thành có bao gồm phí/item/hour hay không.
  Example:

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa498870.aspx
  upload_2014-9-12_16-57-6.png
  4. Thiết lập tài khoản khi post cho project

  Tham khảo cách hạch toán tài khoản trong bài hạch toán tài khoản ở file PROC_journal type
  upload_2014-9-12_16-57-20.png

  5 Cấu hình giá vốn, giá bán, giá chuyển
  upload_2014-9-12_16-57-38.png
  6. Thiết lập line properties

  The purpose of the line property depends on the project type:
  · Time and material projects – The line property controls whether transactions are chargeable or nonchargeable, whether the sales amount is accruable or nonaccruable, and whether the cost amount is capitalized as a fixed asset.
  · Fixed-price projects – The line property affects only whether the cost amount is capitalized as a fixed asset.

  7. Thiết lập journals name

  Để enter được transaction vào hệ journal, bạn phải định nghĩa journal name trước.
  Mỗi loại transaction có một/nhiều journal name riêng
  upload_2014-9-12_16-57-55.png
  8. Cấu hình period và nhân công truy sử dụng cho project
  Nếu chọn Frequency Ledger period là sử dụng Period timesheet giống như ở General ledger.
  upload_2014-9-12_16-58-32.png
   
  Hiền likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Committed cost & Emilination Project! Microsoft Dynamics 365 Mar 19, 2015
  Tìm hiểu về cách ghi nhận Project cost khi link từ các module khác Microsoft Dynamics 365 Mar 19, 2015
  Tìm hiểu về Project group tron PMA Microsoft Dynamics 365 Mar 18, 2015
  Cách tạo một Estimate project Microsoft Dynamics 365 Mar 18, 2015
  Các tính năng nổi trội trong Project management AX2012 Microsoft Dynamics 365 Mar 16, 2015

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Xem tạo 1 worker ở @Thanh Tâm , viết cho chi 1 bài này hé
   
  Thanh Tâm likes this.

Share This Page