Project Contract

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 12, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  AX cung cấp tính năng Project contracts cho phép bạn tạo hợp đồng với khách hàng cho mỗi dự án, tại đây bạn có thể nhập các điều khoản hợp đồng đã thỏa thuận với các khách hàng.
  Để tạo 1 contract, bạn truy cập vào đường dẫn trong màn hình dưới, chọn new một hợp đồng mới, nhập tên của contract, chọn funding type (loại đối tượng tài trợ cho dự án), funding source (chỉ ra mã đối tượng) và nhấp Ok
  project contract-1.png
  Màn hình Project contract:
  project contract-2.png
  Tại màn hình Project contract, bạn thiết lập các nội dung sau:
  General: Hiển thị mã và tên hợp đồng, mã tiền tệ cho nghiệp vụ sale, mức độ xuất invoice có thể là hàng ngày, tuần, tháng, năm... hoặc kết thúc dự án, nhóm thuế
  Billing rules: Thiết lập các quy tắc về cách thức và thời điểm xuất hóa đơn cho các công việc của dự án, giá trị xuất hóa đơn sẽ được tính dựa trên các quy tắc thiết lập trong billing rules, các loại billing rules:
  Unit of delivery: xác định thời điểm xuất hóa đơn theo unit of delivery
  Progress: xác định thời điểm xuất hóa đơn theo % hoàn thành dự án, có thể thiết lập tính toán % công việc hoàn thành và khoản tiền invoice đến KH là tự động hay thủ công
  Milestone: xác định thời điểm xuất hóa đơn theo giá trị milestone (giá trị mốc), nếu dự án đạt đến giá trị mốc thì xuất hóa đơn cho KH theo giá trị mốc
  Fee: xuất hóa đơn kèm theo các khoản phí
  Time and material: xuất hóa đơn cho KH theo giá trị của time và material sử dụng trong dự án​
  project contract-3.png
  Funding sources: chỉ ra các đối tượng tài trợ cho dự án, đây là các đối tượng sẽ nhận hóa đơn, một hợp đồng có thể có nhiều funding sources, và các funding sources có thể khác loại, các loại funding sources:
  Customer: đối tượng là các khách hàng
  Organization: đối tượng là các tổ chức nội bộ (business unit)
  Grant: đối tượng là các cơ quan chính phủ
  On hold: nếu chưa xác định được đối tượng nào chọn loại on hold​
  project contract-3.1.png
  Funding limits: Thiết lập khoản tiền tối đa đươc phép xuất hóa đơn cho mỗi funding sources theo từng loại nghiệp vụ cụ thể: hour, expense, item, fee, on account. Thiết lập này sẽ chi phối giá trị Sales price được nhập khi bạn post các nghiệp vụ trên
  project contract-4.1.png
  Funding rules: chỉ ra cách phân bổ giá trị xuất hóa đơn cho từng funding sources, đặc biệt trường hợp có nhiều funding sources, bắt buộc chỉ ra 2 field: priority (thứ tự ưu tiên xuất hóa đơn) và transaction type (chi tiết theo mỗi loại nghiệp vụ), các giá trị khác là tùy chọn, sau khi tạo funding rules, gán tỷ lệ % phân bổ cho mỗi funding source.
  project contract-5.png


   
  Last edited by a moderator: Sep 13, 2014
  Hân likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tận dụng chức năng On hold funding source trong Project contract in AX2012 Finance and Operations Oct 20, 2014
  Six Steps to Megaproject Success Aconex Yesterday at 10:43 AM
  How Combining Cloud + Mobility With BIM Facilitates Cost Savings And Better Project Delivery Bất động sản Feb 14, 2018
  Better Document Version Control for Construction Projects Bất động sản Feb 14, 2018
  Committed cost & Emilination Project! Finance and Operations Mar 19, 2015

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  hi @Thanh Tâm ,

  Vậy là mình xuất hóa đơn cho nhiều khách hàng được, khi xuất hóa đơn mình chọn customer lại?
  Còn Item task -> Sale order thì mình có chọn lại khách hàng được không?
   
  Thanh Tâm likes this.
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hi chị,
  1. Mình có thể xuất hóa đơn cho nhiều khách hàng, và khi xuất hóa đơn mình sẽ không phải chọn lại customer, mà nó sẽ tự động phân bổ khoản tiền cần xuất hóa đơn theo tỷ lệ mình đã thiết lập trong tab Funding rules của Project contract, tab này sẽ là nơi mình thiết lập tự động cách thức cho khoản tiền cần xuất hóa đơn, có thể thiết lập xuất hóa đơn hết cho ông khách hàng A đến khi đạt đến giới hạn của ông này thì sẽ xuất cho các ông còn lại dựa vào field Priority...
  2. Item task: trong project mình sẽ dùng tính năng Item requirements thể lập sales order chứ không dùng sales order trong item task được (em đã test thử mà chỉ làm được đến packing- ship hàng chứ không invoice được, nhưng Item requirements thì làm được đầy đủ quy trình và tài liệu cũng có nói đây là loại sales order dành cho project). Sau ship hàng cho KH thì mình sẽ dùng Invoice proposal để xuất hóa đơn cho KH và mình cũng không phải chọn lại khách hàng giống như trường hợp 1 em nói trên cho nghiệp vụ bán Item
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  hi @Thanh Tâm,

  Funding rules có bắt buộc phải thiết lập trong trường hợp này không?
   
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hi chị,
  Nó bắt buộc phải có ít nhất 1 funding rule, nếu ko sẽ báo lỗi: "At least one funding rule is required for the project contract."
   
 7. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  upload_2014-9-15_15-47-38.png
  Đối với từng contract, chúng ta thiết lập các điều khoản của nó như : thiết lập tỉ giá cố định, giá vốn và giá bán cho từng loại nghiệp vụ. Đối với loại hours thì bạn có thể thiết lập đến từng nhân công chi tiết, đối với chi phí thì chi tiết đến mức category.
   
 8. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Lưu ý thêm:
  Nếu Funding sources được thêm vào hợp đồng sau khi đã nhập transaction (hour, expense, item) cho dự án thì không thể xuất invoice cho khách hàng này các transaction trên được, nghĩa là phải tuân theo quy trình: có khách hàng trong hợp đồng trước-> rồi ghi nghiệp vụ-> xuất invoice
   
 9. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  HI @Thanh Tâm ,

  Sự kết hợp giữa Funding Limit & Funding Rules chị thấy chưa ăn khớp lắm, chưa clear, chị giới hạn giá trị xuất hóa đơn của 1 ông là 100k, chị set Funding rules là phân bổ đều 50-50 cho 2 ông Funding source, Khi chi tao một Invoice 20.000k, chị vẫn xuất hóa đơn bình thường cho ông 100k với giá trị 10.000k.
  2 Điều kiện này nó lấy theo Funding rules chứ ko xét đến Funding Limit ?
   
 10. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

   

Share This Page