Project- Invoice proposal

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Sep 17, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Invoice proposal - đề xuất tạo hóa đơn cho khách hàng. Trong phân hệ Project management and accounting, đây là bước được thực hiện trước khi bạn xuất hóa đơn đến khách hàng trong một project. Bạn chỉ tạo được hóa đơn cho:
  1. Loại dự án (Project type) là Time and Material hoặc Fixed-price
  2. Các nghiệp vụ (hour, item, expense) có trạng thái Posted hoặc trạng thái Selected for credit note và có line property loại có xuất hóa đơn cho khách hàng. ​
  Để tạo Invoice proposal, bạn có thể vào đường dẫn:
  Project management and accounting > Common > Project invoices > Project invoice proposals
  project invoice proposal-1.png
  Chọn Invoice proposal hoặc chọn Invoice proposal from billing rule (nếu trong hợp đồng của project được gán Billing rules)
  project invoice proposal-2.png
  Hoặc bạn vào đường dẫn:
  Project management and accounting > Common > Projects > All projects, chọn project muốn tạo hóa đơn, trong tab manage, chọn Invoice proposal
  project invoice proposal-3.png
  Hoặc bạn vào đường dẫn:
  Project management and accounting > Common > Projects > Project contracts, bạn chọn contract muốn tạo hóa đơn, trong tab maintain, chọn Invoice proposal
  project invoice proposal-4.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Project- Item requirement Microsoft Dynamics 365 Sep 16, 2014
  Project- Journal type Microsoft Dynamics 365 Sep 15, 2014
  Create an Invoice in Accounts Payable Microsoft Dynamics 365 Oct 10, 2014
  Apply cash discounts to the invoices already posted Microsoft Dynamics 365 Sep 25, 2014
  Invoice to Cash với Dynamics AX 2012 R3 Microsoft Dynamics 365 Jul 31, 2014

Share This Page