Project- Item requirement

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 16, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Item requirement được sử dụng để đặt trước (reservation) các item cho Project từ kho của công ty, và sẽ được tiêu thụ dần khi cần đến. Trong AX, tất cả các line item requirement của 1 project được quản lý như 1 line item trong chỉ 1 sales order có loại là item requirement.
  Để tạo môt nghiệp vụ Item requirement cho dự án, bạn vào đường dẫn sau:
  1. Project management and accounting > Common > Projects > All projects
  2. Chọn project cần tạo nghiệp vụ
  3. Trong tab Plan, chọn Item requirements​

  project item requirement-2.png

  Tại màn hình Item requirement, trong tab Lines:

  project item requirement-3.png

  1. Chọn New để tạo mới 1 line item
  2. Item number: chọn mã Item
  3. Quantity: nhập số lượng của item
  4. Line property: chỉ ra nghiệp vụ có được xuất hóa đơn cho khách hàng hay không
  5. Category: chọn loại nghiệp vụ loại Item
  Trong tab Product dimension, bạn chọn Warehouse và Site lưu trữ hàng

  project item requirement-5.png

  Tiếp theo bạn chọn Inventory-> Reservation để thực hiện nghiệp vụ đặt trước item này cho project đã chọn

  project item requirement-4.png

  Tại màn hình Reservation, bạn chọn Reserve line để cập nhật tự động số lượng item muốn đặt trước, sau đó chọn Close màn hình để hoàn thành nghiệp vụ reservation. Số lượng item đã được đặt trước cho project sẽ không được sử dụng cho các nghiệp vụ khác và chỉ được tiêu thụ khi xuất dùng cho project đã chọn.

  project item requirement-6.png
   
  Last edited by a moderator: Oct 15, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Project- Invoice proposal Finance and Operations Sep 17, 2014
  Project- Journal type Finance and Operations Sep 15, 2014
  Item transactions: Movement, Inventory adjustment, Transfer Finance and Operations Aug 18, 2016
  Cách tạo item trực tiếp tại một công ty Finance and Operations Jul 19, 2016
  Công cụ thay đổi sitemap cho Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale Feb 18, 2016

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Xuất dùng item đã Reservation cho dự án:
  Bạn vào đường dẫn sau: Project management and accounting > Item tasks > Item requirements
  project item requirement-9.png Tại màn hình của Item requirement (mang tên Product name), bạn chọn line item cần xuất dùng, tiếp theo chọn Inventory-> Pick
  project item requirement-10.png
  Tại màn hình Pick, bạn chọn Add picking list update -> Register all để pick hàng từ kho
  project item requirement-11.png
  Sau khi pick hàng, bạn chọn Posting-> Packing slip để xuất item sử dụng cho dự án, số lượng item xuất dùng tùy thuộc nhu cầu và có thể xuất nhiều lần đến khi hết số lượng item đã pick.
  project item requirement-12.png


   
  Bin Tran likes this.

Share This Page