Project type trong AX2012

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 5, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  1. Time and Material
  - Với dự án loại này cho chúng ta bill tất cả chi phí liên quan đến dự án cho khách hàng. Các chi phí liên quan bao gồm: Giờ công, nguyên vật liệu, các khoản chi phí và phí khác.
  - Khi bạn chọn loại này thì nó có giá vốn và giá bán cho khách hàng với từng loại chi phí tương ứng.

  2. Fixed - price
  - Tất cả các hóa đơn ghi nhận để bill cho customer được thực hiện trong on-account transaction và được thiết lập sẵn thời gian xuất cho khách hàng trong hợp đồng của dự án ( project contract).Các phương pháp tính doanh thu của dự án loại này thương dùng là :
  • Tỉ lệ hoàn thành dự án
  • Dự án hoàn thành ( 100% hoàn thành)
  • Kết thúc hợp đồng ( từng hợp đồng riêng lẻ).
  - Các công ty thường dùng giá trị của WIP (sản phẩm dở dang) để xác định mức hoàn thành của dự án/ nhóm dự án
  3. Investment
  - Đây là một loại hình dự án không mang lại lợi nhuận tức thời, được dùng cho các dự án đầu tư dài hạn và chi phí bỏ ra được đưa vào vốn hóa.
  - Đối với dự án kiểu này thì chỉ có các nghiệp vụ phát sinh của các loại :
  • Expense
  • Hour
  • Item
  - Chi phí đầu tư được theo dõi và kiểm soát thông qua chức năng Etimate của module PMA.
  - Loại dự án này có thể thiết lập với một mức vốn hóa tối đa tùy chọn.
  - Trong quá trình hoạt động của dự án, tất cả chi phí bạn ghi nhận ở Wip account cho tới khi dự án hoàn tất. - Khi đã hoàn tất, bạn có thể chuyển nó thành tài sản, hoặc đưa vào 1 ledger account hoặc vào một dự án mới.
  Lưu ý:
  - Các bút toán của dự án Investment thì ko có thực hiện trong Post costs form, Accrue revenue form, or Create invoice proposals form

  4. Cost project

  - Cost project là loại dự án đầu tư giống như Investment nhưng nó chỉ dùng cho đầu tư ngắn hạn, giá trị đầu tư được đưa thẳng vào doanh thu và chi phí ko được đưa vào tài sản.

  5. Internal
  - Loại dự án này dùng quản lý dự án nội bộ của cty bạn.
  - Chức năng Accrue revenue form or Create invoice proposals không được active trong kiểu dự án này.

  6.Time project
  - Loại dự án này dùng để quản lý thời gian, nó sẽ ko có charge & không có hoạt động liên quan đến loại ITEM. Những transaction này ko post vào ledger, nó chỉ sử dụng để làm báo cáo cho nhân viên, quản lý thời gian nghỉ của nhân viên
   
  Last edited by a moderator: Sep 25, 2014
  Hiền, Thanh Tâm and Bin Tran like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Project- Journal type Finance and Operations Sep 15, 2014
  How Combining Cloud + Mobility With BIM Facilitates Cost Savings And Better Project Delivery Bất động sản Wednesday at 3:21 PM
  Better Document Version Control for Construction Projects Bất động sản Wednesday at 12:13 PM
  Committed cost & Emilination Project! Finance and Operations Mar 19, 2015
  Tìm hiểu về cách ghi nhận Project cost khi link từ các module khác Finance and Operations Mar 19, 2015

Share This Page