1. QAD ERP

QAD ERP cho doanh nghiệp sản xuất.

Discussion in 'Sản xuất' started by bsdinsight, May 11, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một hệ thống tích hợp số liệu, qui trình, và dữ liệu từ mua hàng, kho, sản xuất, mua hàng, và tài chính kế toán luôn là hệ thống mong muốn của mọi nhà quản trị của doanh nghiệp sản xuất.

  QAD ERP (www.qad.com) thành lập 1979 tại Mỹ cung cấp giải pháp ERP tập trung vào việc quản trị sản xuất một cách linh động, chi tiết và rất quản trị, và bên cạnh đó QAD hoàn toàn tương thích với kế toán Việt Nam.

  Sơ đồ sơ lược qui trình và tổ chức giải pháp của QAD ERP.

  qad-erp-manufacturing-solutions.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Doanh nghiệp mía đường nỗ lực ứng phó ATIGA Nông nghiệp Monday at 4:06 PM
  Các hình thái doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp Nov 29, 2017
  Chu kỳ vòng đời của một doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp Nov 23, 2017
  Doanh nghiệp nên dùng EPM để quản lý tài chính Oracle EPM Nov 21, 2017
  Sau một năm, đã có 30.000 doanh nghiệp sử dụng Workplace của Facebook Công nghệ Oct 27, 2017

Share This Page