1. QAD ERP

QAD ERP cho doanh nghiệp sản xuất.

Discussion in 'Sản xuất' started by bsdinsight, May 11, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một hệ thống tích hợp số liệu, qui trình, và dữ liệu từ mua hàng, kho, sản xuất, mua hàng, và tài chính kế toán luôn là hệ thống mong muốn của mọi nhà quản trị của doanh nghiệp sản xuất.

  QAD ERP (www.qad.com) thành lập 1979 tại Mỹ cung cấp giải pháp ERP tập trung vào việc quản trị sản xuất một cách linh động, chi tiết và rất quản trị, và bên cạnh đó QAD hoàn toàn tương thích với kế toán Việt Nam.

  Sơ đồ sơ lược qui trình và tổ chức giải pháp của QAD ERP.

  qad-erp-manufacturing-solutions.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tích hợp xuyên suốt hệ thống sinh thái của doanh nghiệp Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Friday at 4:08 PM
  Doanh nhân Phạm Anh Tuấn và khát vọng xây dựng bản đồ nông nghiệp Việt Nông nghiệp Thursday at 6:23 PM
  Doanh nghiệp phải là trung tâm của cách mạng công nghiệp 4.0 Quản trị doanh nghiệp Thursday at 6:19 PM
  Các chủ đề về quản trị mà quản lý doanh nghiệp cần biết Quản trị doanh nghiệp Thursday at 7:50 AM
  18 KPI quan trọng của doanh nghiệp KPI doanh nghiệp Feb 18, 2018

Share This Page