1. Microsoft Dynamics CRM

Quan điểm TIPV và EPV trong phân tích đầu tư

Discussion in 'Bất động sản' started by bsdinsight, Jun 5, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Khi phân tích đầu tư một dự án bất động sản, bạn sẽ gặp phải quan điểm phân tích đầu tư của dự án đứng dưới góc độ nhà đầu tư và góc độ của nhà tài trợ của dự án (ngân hàng,...).
  • TIPV: quan điểm tổng đầu tư dự án
  • EPV: quan điểm chủ đầu tư dự án

  TIPV: dòng tiền ròng = dòng tiền vào - dòng tiền ra
  trong đó
  • Dòng tiền vào = Doanh thu + Hoàn thuế + Thay đổi trong khoản phải thu + Thanh lý tài sản + Trợ cấp của nhà nước(nếu có)
  • Dòng tiền ra = Chi đầu tư + chi phí sản xuất + thay đổi trong khoản phải trả + Nộp thuế + Chi phí khác

  EPV
  : Dòng tiền chủ sở hữu = tổng ngân lưu + tiền vay - vay & trả nợ

  Tóm lại tí: Chi phí lãi vay chỉ được tính vào dòng tiền theo quan điểm EPV mà thôi
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Việc phân biệt 2 quan điểm phân tích dự án thành TIPV và EPV là mục đích, và sự quan tâm của 2 vị quan trọng hàng đầu cho một dự án bất động sản:
  1. Chủ sở hữu: quan tâm tới dòng ngân lưu ròng còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi (nằm ở dòng tiền ra) - nghĩa là việc phân tích chắc chắn phải đưa chi phí lãi vay vào dòng ra của dòng tiền

   Theo quan điểm của chủ sở hữu, việc phân tích đầu tư tập trung vào quyết định có đầu tư vào dự án hay không? câu hỏi của chủ sở hữu: tôi bỏ tiền vào thực hiện dự án này, sau khi hoàn thành, và kinh doanh thì giá trị thực sự tôi thu về là bao nhiêu tiền?

  2. Nhà cho vay - phân tích để đi đến quyết định cho vay hay không? ngoài các yếu tố rủi ro, tài sản thế chấp, tính khả thi của dư án thi,... thì vị này được ưu tiên nhận trước dòng thu của dự án mà hoàn toàn không chia sẻ nó với các chủ sở hữu (dĩ nhiên phần rủi ro dồn lên anh đi vay)

   Theo quan điểm của nhà cho vay, việc phân tích đầu tư dự án tâp trung vào quyết định tài trợ cho dự án (nhà cho vay, ngân hàng,..) - câu hỏi của nhà cho vay sẽ là: tôi chấp nhận cho dự án này vay tiền, sau khi hoàn thành, và kinh doanh có khả năng trả vốn gốc và lãi cho tôi hay không?
  Như vậy, việc phân tích dòng tiền ròng của dự án theo quan điểm TIPV và EPV là đứng trên 2 góc nhìn khác nhau của 2 vị sẽ tham gia vào dự án là chủ sở hữu và nhà cho vay.
   
  Last edited: Jun 8, 2014
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một vấn đề liên quan tới quan điểm tổng đầu tư (TIPV) là WACC

  WACC là chi phí sử dụng vốn bình quân (weighted average cost of capital)

  Code:
  WACC = Tỷ lệ % vốn CSH * Suất sinh lời vốn CSH + Tỷ lệ % vốn vay * Lãi suất vốn vay
  Qua công thức này khẳng định là nếu có vay nợ thì có mối liên hệ với WACC, và muốn biết liên hệ nhiều hay ít thì phải biết được Tỷ lệ % vốn vay là bao nhiêu so với Tổng vốn CSH & vốn vay, ngược lại

  Bạn có thể sử dụng công thức
  wacc.gif

  Trong đó:
  • Re = cost of equity
  • Rd = cost of debt
  • E = market value of the firm's equity
  • D = market value of the firm's debt
  • V = E + D
  • E/V = percentage of financing that is equity
  • D/V = percentage of financing that is debt
  • Tc = corporate tax rate
   
 5. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  WACC: chi phí sử dụng vốn bình quân, nói lên tỷ trọng chi phí sử dụng các nguồn vốn tài trợ.

  Cần mở rộng luận điểm vốn vay nó sẽ bao gồm: Vay, trái phiếu.... ngoài ra nguồn sử dụng vốn còn bao gồm các loại cổ phiếu phát hành.

  WACC là một kỹ thuật phân tích có tác động đến chi phí biên của doanh nghiệp.
   
  bsdinsight likes this.

Share This Page