Quản lí công nợ, nợ quá hạn với IBM Cognos

Discussion in 'Hệ thống phân phối DMS' started by tableau, Jun 13, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Công nợ bao gồm các khoản phải thu và các khoản phải trả là một vấn đề quan trọng, tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
  Việc tăng hay giảm các khoản nợ phải thu và phải trả sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn đồng thời tác động đến hiệu quả kinh doanh. Khi cơ cấu nợ phải trả cao có nghĩa doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ chủ nợ bên ngoài rất cao và ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
  Chính vì vậy các nhà quản trị cần thiết phải nắm bắt được tình hình công nơ để điều chỉnh cơ cấu hợp lí cũng như có các biện pháp thu hồi công nợ, hạn chế nợ quá hạn, nợ khó đòi.
  Vậy các nhà quản trị sẽ nắm bắt vấn đề này như thế nào một cách kịp thời và chính xác nhất?
  Với Dashboard được tạo từ công cụ IBM Cognos, dữ liệu được cập nhật liên tục, vấn đề này không còn là quá phức tạp

  Cognos AR-AP.jpg


  Dashboard cung cấp các thông tin số liệu về:
  • Tổng nợ phải trả quá hạn, phải thu quá hạn.
  • Nhóm các khoản nợ thành từng nhóm theo ngày quá hạn (AR Aging - AP Aging)
  • Nhóm số vendor và customer theo nhóm theo ngày quá hạn.
  • Top vendor và customer có các khoản nợ lớn nhất.
  • Cơ cấu nguồn vốn.
  =>Với dashboard trên nhà quản trị sẽ có cái nhìn khái quát về tình hình công nợ của doanh nghiệp, nắm bắt được cơ cấu nguồn vốn ( tỉ lệ nợ chiếm tỉ trọng như thế nào ) => có các biện pháp thu hồi nợ quá hạn, cân bằng cơ cấu nguồn vốn, giảm sự phụ thuộc quá nhiều và các nguồn lực bên ngoài, đảm bảo khả năng thanh toán,tránh nguy cơ phá sản.
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2014
  Phu Ton, tableau, tableau and 2 others like this.
 2. Loading...


Share This Page