Quản lý Account với Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 18, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Account - khách hàng doanh nghiệp của công ty bạn, và với một Account sẽ có main-contact, và có nhiều Contact khác nhau.

  Hình sau đây là danh sách các Account của bạn trong hệ thống - tương tự như Contact, Lead, thì bạn sẽ thấy bên phải của bạn có đồ thị, bạn có thể customize đồ thị này, và đây là công cụ lọc thông tin rất tốt theo các điều kiện như ngành nghề của doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp,...

  dynamics_crm_account_management.jpg
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Để tạo mới 1 Accont trong Dynamics CRM 2013, một cách nhanh chóng nhất là Click itcon Create trên màn hình và chọn Account như hình dưới đây

  new_account_in_dynamics_crm.jpg


  Dynamics CRM sẽ mở màn hình gọn cho bạn tạo mới 1 Account - bạn nhập các thông tin cơ bản của một Account vào - rất nhanh, và đây cũng là điểm mới của Dynamics CRM 2013, so với các phiên bản cũ trước đây.

  new_account_in_dynamics_crm_1.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Thông tin của một Account như sau
  1. Các thông tin chung của công ty.
  2. Primary Contact, và các Contact của Account đó (với Dynamics CRM, thì một Account có nhiều Contact) - bạn có thể thêm contact vào Account bằng cách nhấp chọn "+" để đưa thêm 1 Contact vào Account.
  3. Post / Activities / Notes bao gồm các hoạt động của bạn với Account này.

  new_account_in_dynamics_crm_2.jpg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

 6. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Màn hình mở thêm phần đồ thì của Dynamics CRM cho bạn thấy được đồ thị so sánh
  1. Bạn thấy ở phần 1, là phần System Chart, phần này chuẩn của Dynamics CRM, cho phép bạn lọc danh sách các Account của bạn theo Industry, theo người tạo (nếu bạn là sale manager quản lý 100 nhân viên kinh doanh, bạn sẽ rất cần thông tin các Account mà một nhân viên nào đó tạo ra, hoặc so sách danh các các Account của các nhân viên của mình), theo khu vực (territoreis), và theo tháng.
  2. Bạn hoàn toàn có thể tạo thêm các đồ thị này để lọc, và hiển thị dữ liệu theo kiểu đồ thị - trong hình dưới đây là đang hiện thị đồ thị theo thành phố, tron đó bạn thấy danh sách Account của cô Maria H nhiều nhất là ở TP HCM.
  3. Bạn có thể click trên thanh đồ thị này để lọc dữ liệu theo tiêu chí. Giả sử bạn click trên thành HCM, thì phần dữ liệu bên trái sẽ liệt kê các Account có địa chỉ ở HCM

  dynamics crm account manager chart 1.png


  Sau khi click trên thành HCM, bạn sẽ có

  dynamics crm account manager chart 2.png
   
 7. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể export danh sách các Account trên màn hình (tức là đã lọc) ra Excel, và theo các dạng khác nhau như sau

  dynamics crm account manager 7.png
   
 8. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn cũng dễ dàng seach tìm kếm thông tin của các Account.

  dynamics crm account manager 8.png
   
 9. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể in các báo cáo liên quan tới Account

  dynamics crm account reports 2.png

  và đây là một báo cáo Sale History
  dynamics crm account reports 1.png
   
 10. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể xem thêm bài: Quản lý cơ hội trong Dynamics CRM, trong đó có phần tạo một cơ hội mới từ Account, sẽ hướng dẫn bạn tạo và quản lý một cơ hội mới với Account, xuất phát của việc kinh doanh của bạn là Cơ hội
   
: dynamic crm

Share This Page