Quản lý các chủ đề (Subject) trong Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Subject Entity (áp dụng cho cả Dynamics CRM, và Dynamics CRM Online) dùng để tạo và tập hợp, nhóm chủ để (theo hình thức cây) để áp dụng vào các Entity khác khi đưa ra một chủ đề nào đó.

  Ví dụ như bạn có thể tổ chức các chủ đề mà khách hàng phàn nàn, khiếu nại về sản phẩm của bạn, và khi tạo mới một Case (phàn nàn, khiếu nại) thì bạn chọn chủ đề mà khách hàng phàn nàn trong danh sách chủ đề - điều này hỗ trợ bạn đánh giá được mức độ phàn nàn của khách hàng theo từng chủ đề.

  Subbject Entity sẽ được áp dụng và các Entity sau:
  1. Knowledge base article
  2. Phàn nàn (Case)
  3. Product Catalog Item
  4. Sale Literature

  subject_dynamics_crm_1.jpg
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Click "Subjects", Dynamics CRM sẽ mở màn hình danh sách các chủ đề hiện có của bạn, và để tạo mới một chủ đề, bạn click vào "Add Subject" như hình sau

  subject_dynamics_crm_2.jpg  Cung cấp các thông tin vào màn hình tạo mới chủ đề
  1. Title: tên của chủ đề
  2. Parent Subject: là tên của chủ đề "cha" của chủ đề bạn đang tạo, bạn click vào Icon chọn ở bên phải.
  3. Description: bạn nhập diễn giải của chủ đề này.

  subject_dynamics_crm_3.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một ví dụ cho thấy các chủ đề liên quan tới các vấn đề của điện thoại di động, và máy tính được tạo trong Dynamics CRM.

  subject_dynamics_crm_4.jpg
   
  DynamicsAX likes this.

Share This Page