Quản lý các chương trình marketing với Dynamics Marketing

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, Feb 1, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dynamics Marketing cung cấp công cụ để bạn dễ dàng tổ chức quản lý các chương trình marketing của bạn một các chặc chẽ, chi tiết nhằm tìm kiếm các định hướng và khách hàng cho doanh nghiệp của bạn.

  Với Dynamics Marketing, bạn dễ dàng định ra các bước bạn phải làm cho chương trình marketing của mình, đồng thời chi tiết công việc trong mỗi bước là gì. Khi chương trình đã được kích hoạt, đưa vào vận hành thì Dynamics Marketing sẽ cung cấp cho bạn ngay kết quả cho từng công việc, cho từng bước của chương trình này.

  Dynamics Marketing - Campaign Automation 1.jpg
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dễ dàng tạo ra các thư điện tử để gởi cho khách hàng của bạn, Dynamics Marketing cung cấp rất nhiều các mẫu thư này, và bạn chỉ cần kéo/thả các mẫu thư, thay thế bằng các nội dung của bạn để tiết kiệm thời gian cho bạn. Rất nhanh chóng, bạn có các thư gởi cho khách hàng của bạn.

  Dynamics Marketing - Campaign Automation 2.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể thêm các phân khúc khác nhau để dễ dàng quản lý, và tăng thêm các cơ hội cho doanh nghiệp.

  Dynamics Marketing - Campaign Automation 3.jpg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Quản lý các sự kiện của chương trình marketing để bạn dễ dàng ghi nhận các cá nhân, đơn vị tham gia vào sự kiện của bạn nhằm thiết kế các chương trình theo dõi khách hàng sau này của bạn, nhằm tăng thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp bạn.

  Dynamics Marketing - Campaign Automation 4.jpg
   
 6. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Chi tiết để định nghĩa và quản lý các sự kiện (events) của chương trình marketing.

  Dynamics Marketing - Campaign Automation 5.jpg
   
 7. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Post các thông điệp của bạn trên các bạn xã hội, Dynamics Marketing và Social Listening sẽ lắng nghe và ghi nhận lại các cập nhật trên các post này, cung cấp cho bạn người dùng mạng xã hội thích, ý kiến trên các post này, nhằm giúp bạn dễ dàng đánh giá được giá trị của chương trình mà bạn đang thực hiện

  Dynamics Marketing - Campaign Automation 6.jpg
   
 8. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dynamics Marketing luôn cung cấp cho bạn kết quả mà bạn đang làm việc trên các task, giúp cho bạn có những điều chỉnh thích hợp trong khi chương trình đang vận hành, nhằm tìm kiếm các kết quả tốt hơn, cũng như có các điều chỉnh về các bước vận hành của chương trình.

  Dynamics Marketing - Campaign Automation 8.jpg
   
 9. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Màn hình sau đây cung cấp kết quả đạt được của một chương trình marketing

  Dynamics Marketing - Campaign Automation 9.jpg
   

Share This Page