1. Microsoft Dynamics CRM

Quản lý các đợt mở bán của dự án

Discussion in 'Bất động sản' started by bsdinsight, Jun 7, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với Dynamics CRM, bạn dễ dàng mở và quản lý các đợt mở bán của dự án nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và phù hợp với tiến độ cũng như doanh thu của dự án.
  1. Dễ dàng thêm hoặc bớt sản phẩm vào trong đợt mở bán.
  2. Nhanh chóng tạo đợt mở bán trên block, tầng, khu vực, hoặc trên từng bất động sản lẻ của dự án vào đợt mở bán.
  3. Qui định giá bán cho các sản phẩm theo từng đợt mở bán.
  4. Chính sách thanh toán theo từng đợt mở bán.
  5. Chính sách hoa hồng cho nhân viên, và đối tác kinh doanh theo từng đợt mở bán.
  6. Dễ dàng thu hồi các bất động sản của một đợt mở bán
  7. Cấp quyền nhân viên được phép phát hành đợt mở bán của dự án.
  Các báo cáo quản trị
  1. Báo cáo thông tin chung về đợt mở bán như số lượng sản phẩm, thời gian, chính sách giá, chính sách thanh toán,..
  2. Báo cáo chi tiết thông tin các bất động sản trong đợt mở bán, cùng với trạng thái của nó.
  3. Báo cáo tình hình kinh doanh của đợt mở bán tại mọi thời điểm (số lượng phát hành, số lượng bán, số lượng tồn,..)
  4. Danh sách khách hàng đã đặt mua theo đợt mở bán.
  5. Danh sách khách hàng đặt chỗ trong đợt mở bán.
   
 2. Loading...


Share This Page