Quản lý các hóa đơn trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể tạo các hóa đơn trực tiếp từ màn hình danh sách các hóa đơn, hoặc các hóa đơn được tạo từ các đơn hàng của khách hàng.

  Màn hình sau đây là danh sách các hóa đơn, bạn có thể tạo trực tiếp một hóa đơn tại đây

  invoice_dynamics_crm_1.jpg

  Hoặc, bạn có thể tạo hóa đơn từ các đơn hàng của khách hàng như hình sau đây

  invoice_dynamics_crm_2.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Xác định và theo dõi các chỉ số quan trọng trong quản lý hàng tồn kho Quản trị doanh nghiệp Jul 25, 2017
  7 bài học Tổng thống “doanh nhân” Donald Trump dành cho các nhà quản lý Quản trị doanh nghiệp Nov 18, 2016
  Các lợi ích của giải pháp quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp Apr 17, 2016
  Quản lý các chương trình marketing với Dynamics Marketing Microsoft Dynamics 365 Feb 1, 2015
  Dashboard các thuộc tính quan trọng Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 12, 2014

Share This Page