Quản lý các Price List trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Price List hỗ trợ bạn định nghĩa giá bạn cho các thị trường (như thị trường VN, US, Singapore,...) hoặc phân loại khách hàng như khách hàng sĩ, khách hàng lẻ,....

  Bạn chọn Settings, và chọn Price List, và đây là 4 thiết lập quan trọng của sản phẩm bao gồm Disount List, Unit Groups, Price Lists, và Product

  [​IMG]
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Xác định và theo dõi các chỉ số quan trọng trong quản lý hàng tồn kho Quản trị doanh nghiệp Jul 25, 2017
  7 bài học Tổng thống “doanh nhân” Donald Trump dành cho các nhà quản lý Quản trị doanh nghiệp Nov 18, 2016
  Các lợi ích của giải pháp quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp Apr 17, 2016
  Quản lý các chương trình marketing với Dynamics Marketing Microsoft Dynamics 365 Feb 1, 2015
  Dashboard các thuộc tính quan trọng Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 12, 2014

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Khi chọn Price List, Dynamics CRM sẽ liệt kê các Price List hiện có trong hệ thống của bạn, bạn có thể click vào New để thêm mới Price List.

  Cung cấp tên của Price List như hình sau, thời hạn mà Price List này có hiệu lực, trong trường hợp luôn luôn có hiệu lực, chỉ cần để trống các trường ngày bắt đầu, ngày kết thúc.

  add-new-product-dynamics-crm_6.jpg


  Tiếp theo, là cập nhật các Item sẽ sử dụng Price List này

  add-new-product-dynamics-crm_7.jpg
   

Share This Page