Quản lý các Price List trong Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Price List hỗ trợ bạn định nghĩa giá bạn cho các thị trường (như thị trường VN, US, Singapore,...) hoặc phân loại khách hàng như khách hàng sĩ, khách hàng lẻ,....

  Bạn chọn Settings, và chọn Price List, và đây là 4 thiết lập quan trọng của sản phẩm bao gồm Disount List, Unit Groups, Price Lists, và Product

  [​IMG]
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Khi chọn Price List, Dynamics CRM sẽ liệt kê các Price List hiện có trong hệ thống của bạn, bạn có thể click vào New để thêm mới Price List.

  Cung cấp tên của Price List như hình sau, thời hạn mà Price List này có hiệu lực, trong trường hợp luôn luôn có hiệu lực, chỉ cần để trống các trường ngày bắt đầu, ngày kết thúc.

  add-new-product-dynamics-crm_6.jpg


  Tiếp theo, là cập nhật các Item sẽ sử dụng Price List này

  add-new-product-dynamics-crm_7.jpg
   

Share This Page