Quản lý các Quote trong Dynamics CRM.

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với Dynamics CRM, bạn có thể tạo các Quote (Báo giá)
  1. Trực tiếp bằng cách vào Quote, và chọn New Quote
  2. Từ các cơ hội, và tạo Quote từ các cơ hội này.
  Hình sau đây là các thao tác nghiệp vụ của sale

  quote_manage_dynamics_crm_1.jpg
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tạo mới Quote với từ Cơ hội.

  Từ Cơ hội, trong phần Quote, nhấp chọn "+" icon để tạo mới Quote cho cơ hội, khi đó Dynamics CRM sẽ mở màn hình Quote như sau:

  quote_manage_dynamics_crm_2.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tạo báo giá trực tiếp

  Bạn có thể tạo các báo giá trừ danh sách các báo giá bằng cách tạo New - và Dynamics CRM mở màn hình tạo mới báo giá như sau, và cung cấp các thông tin:
  1. Name: nhập tên ngắn gọn của báo giá.
  2. Revision ID: là phiên bản thay đổi của báo giá
  3. Potential Customer: chọn Customer mà bạn đang làm báo giá
  4. Currency: đơn vị tiền tệ của báo giá.
  5. Price List: bảng giá mà bạn sẽ áp dụng cho báo giá này.
  6. Description: diễn giải đầy đủ của báo giá

  quote_manage_dynamics_crm_3.jpg

  Bước tiếp theo là bạn Save báo giá, và chọn các sản phẩm mà khách hàng cần vào báo giá
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Activate Quote

  Để làm việc với khách hàng trên một báo giá nào đó, bạn cần Activate Quote đó (hệ thống của bạn có thể có rất nhiều các báo giá, nhưng chỉ có duy nhất một báo giá Activate)

  quote_manage_dynamics_crm_4.jpg
   

Share This Page