Quản lý các Quote trong Dynamics CRM.

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với Dynamics CRM, bạn có thể tạo các Quote (Báo giá)
  1. Trực tiếp bằng cách vào Quote, và chọn New Quote
  2. Từ các cơ hội, và tạo Quote từ các cơ hội này.
  Hình sau đây là các thao tác nghiệp vụ của sale

  quote_manage_dynamics_crm_1.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Xác định và theo dõi các chỉ số quan trọng trong quản lý hàng tồn kho Quản trị doanh nghiệp Jul 25, 2017
  7 bài học Tổng thống “doanh nhân” Donald Trump dành cho các nhà quản lý Quản trị doanh nghiệp Nov 18, 2016
  Các lợi ích của giải pháp quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp Apr 17, 2016
  Quản lý các chương trình marketing với Dynamics Marketing Microsoft Dynamics 365 Feb 1, 2015
  Dashboard các thuộc tính quan trọng Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 12, 2014

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tạo mới Quote với từ Cơ hội.

  Từ Cơ hội, trong phần Quote, nhấp chọn "+" icon để tạo mới Quote cho cơ hội, khi đó Dynamics CRM sẽ mở màn hình Quote như sau:

  quote_manage_dynamics_crm_2.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tạo báo giá trực tiếp

  Bạn có thể tạo các báo giá trừ danh sách các báo giá bằng cách tạo New - và Dynamics CRM mở màn hình tạo mới báo giá như sau, và cung cấp các thông tin:
  1. Name: nhập tên ngắn gọn của báo giá.
  2. Revision ID: là phiên bản thay đổi của báo giá
  3. Potential Customer: chọn Customer mà bạn đang làm báo giá
  4. Currency: đơn vị tiền tệ của báo giá.
  5. Price List: bảng giá mà bạn sẽ áp dụng cho báo giá này.
  6. Description: diễn giải đầy đủ của báo giá

  quote_manage_dynamics_crm_3.jpg

  Bước tiếp theo là bạn Save báo giá, và chọn các sản phẩm mà khách hàng cần vào báo giá
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Activate Quote

  Để làm việc với khách hàng trên một báo giá nào đó, bạn cần Activate Quote đó (hệ thống của bạn có thể có rất nhiều các báo giá, nhưng chỉ có duy nhất một báo giá Activate)

  quote_manage_dynamics_crm_4.jpg
   

Share This Page