Quản lý công việc trong Dynamics CRM 2013

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 18, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Công việc (activities) rất quan trọng trong CRM, để mọi nhân viên có thể tìm hiểu, và phân công công việc lẫn nhau.

  Màn hình quản lý công việc trong Dynamics CRM 2013

  activities management in dynamics crm 2013.jpg
   
 2. Loading...


Share This Page