Quản lý Contact với Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 18, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Contact: là khách hàng cá nhân, và được lưu trữ một cách chi tiết trong Dynamics CRM từ các thông tin chung như tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại,.... còn có các thông tin activities của Contact này được ghi nhận theo thời gian làm việc của các nhân viên với khách hàng này.

  Màn hình liệt kê các thông tin của Contact, với bên phải là biểu đồ (bạn có thể customize các biểu đồ này để đáp ứng yêu cầu phân tích của mình), và các biểu đồ này cũng là công cụ để lọc dữ liệu rất nhanh cho bạn.

  dynamics_crm_contact_management_0.jpg
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Để tạo 1 Contact mới trong Dynamíc CRM 2013, bạn có thể sử dụng cách thức tạo nhanh của Dynamics CRM 2013, Click trên Icon Create, và chọn Contact như trong hình vẽ sau đây

  create new contact in dynamics crm 2013.jpg


  Và hệ thống sẽ mở ra cho bạn màn hình, nhập nhanh các thông tin của Contact vào hệ thống như sau - và bạn nhập thông tin của Contact mà bạn có vào hệ thống.

  create new contact in dynamics crm 2013_0.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Thông tin của một Cotnact như sau
  1. Các thông tin chung của Contact như họ tên, điện thoại, email, tên công ty của Contact.
  2. Post / Activities / Notes bao gồm các thông tin mà bạn làm việc với khách hàng như cơ hội, meeting, task, chào giá, đơn hàng, hóa đơn,...
  3. Các thông tin về cơ hội gần đây
  4. Các thông tin về các Case gần đây
  5. Các thông tin chi tiết về giới tính, ngày sinh,....

  create new contact in dynamics crm_1.jpg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

Share This Page