Quản lý Discount List trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Discount List hỗ trợ bạn đinh nghĩa việc giảm giá dựa trên số lượng mua của khách hàng, ví dụ như với số lượng từ 1 - 5, sẽ nhận được giảm giá 5%, từ 6 - 20 sẽ nhận được giảm giá 10%,...

  Bạn chọn Settings, và chọn Product Catalog, và đây là 4 thiết lập quan trọng của sản phẩm bao gồm Disount List, Unit Groups, Price Lists, và Product

  add-new-product-dynamics-crm_5.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  10 phần mềm quản trị dự án hiệu quả, tiến độ, nhân sự, phát sinh ... Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Quản lý kệ hàng hiệu quả Hệ thống phân phối DMS Aug 22, 2017
  Lập dự án kinh doanh đơn giản với quán cafe qui mô nhỏ Quản trị doanh nghiệp Aug 6, 2017
  Những tính năng cần có của một phần mềm quản lý giao hàng Hệ thống phân phối DMS Jul 29, 2017
  5 chỉ số trong giao hàng nhà quản lý logistics cần biết Công nghệ Jul 29, 2017

Share This Page