Quản lý Discount List trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Discount List hỗ trợ bạn đinh nghĩa việc giảm giá dựa trên số lượng mua của khách hàng, ví dụ như với số lượng từ 1 - 5, sẽ nhận được giảm giá 5%, từ 6 - 20 sẽ nhận được giảm giá 10%,...

  Bạn chọn Settings, và chọn Product Catalog, và đây là 4 thiết lập quan trọng của sản phẩm bao gồm Disount List, Unit Groups, Price Lists, và Product

  add-new-product-dynamics-crm_5.jpg
   
 2. Loading...


Share This Page