Quản lý đơn hàng trong ERP (Sale Order Management)

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jul 12, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với các nhà máy sản xuất, thì việc mang một đơn hàng về từ nhân viên kinh đã khó, thực hiện đơn hàng đó để làm thế nào giao hàng đúng hẹn, đúng số lượng, đúng sản phẩm, đúng chất lượng và với chi phí thấp nhất thì cũng không kém phần quan trọng.

  Sale Order Management sẽ là các hoạt động quản lý các đơn hàng của khách hàng, và làm thế nào để giúp các nhà quản trị đạt được các mong muốn trên.

  Hình sau đây là mối quan hệ của việc quản lý đơn hàng trong tổng thể giải pháp ERP. (bạn có thể xem thêm về các tính năng cần phải có của một hệ thống ERP tại đây)

  sale order management.png


  Trong đề tài này, chúng ta lần lược đi tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp về việc quản lý các đơn hàng, và người đẹp ERP hỗ trợ gì cho các nhà quản trị để họ làm tốt hơn, tốt hơn nữa công việc của mình
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một số các tính năng cần phải có của ERP để hỗ trợ quản lý cho doanh nghiệp:
  1. Qui trình ngắn gọn là Bảng chào giá --> Đơn đặt hàng --> Giao hàng --> Hóa đơn và quản lý công nợ với khách hàng.
  2. Quan hệ: Cũng thường là các quan hệ nhiều nhiều, tức là một đơn đặt hàng của khách hàng, có thể có nhiều lần giao hàng, và ngược lại một lần giao hàng, có thể giao cho nhiều đơn đặt hàng cho khách hàng.
  3. Khả năng ghi nhận lại version của các bảng chào giá với khách hàng
  4. Hạn mức tín dụng của khách hàng: tính năng này đặc biệt quan trọng để hạn chế việc thiếu nợ của khách hàng, hệ thống sẽ không cho phép giao hàng một khi khách hàng đó vượt khỏi hạn mức tín dụng cho phép. Hoặc là phải được xác nhận của User có thẩm quyền này trong hệ thống ERP, hoặc là khách hàng đó phải trả nợ.
  5. In hóa đơn đặc thù, hoặc hóa đơn đỏ từ hệ thống ERP. Cùng với đó là mẫu giao hàng (delivery note) cho khách hàng.
  6. Khả năng địa chỉ trên hóa đơn (Invoice Address), và địa chỉ thực sự giao hàng (Delivery Address) là khác nhau.
  7. Quản lý nhiều bảng giá khác nhau trong hệ thống và được áp dụng cho từng trường hợp cụ thể (như giá bán lẻ, giá bán sĩ, giá bán cho khu vực A, B, C, giá theo phân loại của khách hàng, giá bán theo ngày, giá bán theo sản phẩm....)
  8. Hỗ trợ định nghĩa và quản lý các đơn hàng với việc giao hàng theo kế hoạch.
  9. Hỗ trợ định nghĩa các hợp đồng với khách hàng trong đó có giá theo từng hợp đồng cho khách hàng chỉ định và các mặt hàng chỉ định với một mức giá cố định.
  10. Khả năng quản lý các hoạt động kinh doanh ký gởi với khách hàng.
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bán lẻ:

  Bán lẻ cũng là một hình thức kinh doanh mà ERP cần phải đưa số liệu của các giải pháp POS vào hệ thống của mình để xử lý và việc tích hợp dữ liệu này được thực hiện dựa vào công nghệ của 2 giải pháp POS và ERP mà có thể:
  1. Thực hiện online dữ liệu từ POS đến ERP và ngược lại
  2. Offline theo lịch trình định kỳ từ POS đến ERP và ngược lại.
  Hình sau đây là một phương án tích hợp của iVend với SAP ERP (một giải pháp POS rất nổi tiếng và bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây https://www.ivend.com/ cùng với việc tích hợp với SAP ERP)

  ivend integration sap erp.png
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  ERP and CRM: khi quản lý các đơn hàng với ERP, bạn sẽ nghĩ đến một giải pháp quản trị doanh nghiệp là CRM (Customer Relationship Management) lại quản lý marketing, kinh doanh, và dịch vụ khách hàng. Có một sự trùng lắp công việc gì ở đây nữa Sale Order của ERP và Sale của CRM. Bạn có thể thảo luận thêm về đề tài này tại theard ERP và CRM tại đây
   
 6. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Hạn mức tín dụng của khách hàng (Customer Credit Limit)

  Hạn mức tín dụng của khách hàng được ERP áp dụng để giám sát công nợ của khách hàng, đảm bảo khách hàng không nợ doanh nghiệp quá nhiều và kế quả là đảm bảo dòng tiền của doanh nghiệp bạn. Và bạn sẽ chú ý vào 2 các vấn đề sau của hạn mức tín dụng
  1. Tổng hạn mức tín dụng, tức là khách hàng nợ bạn không được vượt quá con số này, khi các nhân viên giao hàng hoặc bất kỳ user nào trong hệ thống giao hàng mà giá trị của đơn hàng + nợ hiện tại của khách hàng lớn hơn tổng hạn mức tín dụng - ERP sẽ không cho giao hàng đơn hàng này. Bạn giám sát tốt công nợ của bạn.
  2. Tổng hạn mức tín dụng + thời hạn thanh toán: điều khoản này khắc khe hơn với điều khoản 1 ở trên, tổng đơn hàng + tổng công nợ hiện tại vẫn thấp hơn hạn mức tín dụng, nhưng khách hàng lại có 1 đơn hàng nào đó nợ quá hạn với điều khoản thanh toán với doanh nghiệp của bạn. ERP vẫn lắc đầu không cho giao hàng các đơn hàng này.
  Theo bạn ai là người thiết lập con số hạn mức tín dụng này của khách hàng? (sale, hay tài chính kế toán, hay bộ phận nào trong doanh nghiệp bạn?)
   
 7. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Giá bán, khuyến mãi, giảm giá,...

  Một vấn đề đề vận hành việc quản lý các đơn hàng là giá bán cho khách hàng, và ERP phải thực sự linh động trong việc hỗ trợ nhà quản trị thiết lập các mô hình giá bán cho khách hàng.
  1. Giá bán theo khu vực, giá cho đại lý, giá bán lẻ
  2. Giá bán theo phân loại khách hàng.
  3. Giá bán theo sản phẩm, dòng sản phẩm
  4. Giá bán theo khách hàng, và theo sản phẩm cùng với thời gian (có thể là hợp đồng thương mại giữa 2 bên)
  5. Giá bán giảm giá trong môt khoản thời gian nào đó.
  6. Giá bán được tính dựa trên một giá nào đó theo tỉ lệ %, giá trị.
  7. Giá bán giảm giá theo số lượng mua
  8. Giá bán giảm giá theo giá trị mỗi lần mua, tổng giá trị mua theo thời gian (tuần, tháng, quí, năm,..)
  9. ...
  Ngoài ra, việc phân quyền cho các nhân viên kinh doanh có khả năng thay đổi các giá bán này hay không, cùng với việc cung cấp các workflow hỗ trợ nhận viên xin approve giá cho khách hàng,....
   

Share This Page