Quản lý gia công trên ERP

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Sep 29, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Gia công một hoạt động rất quan trọng để tạo thành một chuổi cung ứng giữa các nhà sản xuất với nhau.

  Trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp của bạn sẽ gặp trường hợp không đủ nâng lực sản xuất, hoặc là không đáp ứng được nhu cầu về công cụ sản xuất, một số nguyên vật liệu đặc thù thì bạn cần phải mang ra ngoài cho các nhà cung cấp gia công. Như vậy ERP sẽ giúp bạn quản lý gia công như thế nào?

  sub-contract.png

  Khi các bạn sản xuất sản phẩm trải qua nhiều giai đoạn, và trong đó sẽ có một công đoạn được mang đi thuê gia công ngoài. ERP phục vụ cho quá trình sản xuất đã giúp bạn chia ra các công đoạn sản xuất để quản lý, tách biệt được các giai đoạn sản xuất.

  Giai đoạn gia công được hiểu như là một khu vực sản xuất ra các thành phẩm dở dang của dây truyền sản xuất, hoạt động gia công là một sự kết hợp giữa sản xuất và mua hàng trong doanh nghiệp.

  Thớt này, chia sẻ cùng các bạn việc quản lý gia công trên ERP.
   
 2. Loading...


 3. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Quản lý sản xuất gia công được trải qua các bước cơ bản
  1. Lệnh sản xuất gia công: chỉ định cụ thể cho lệnh sản xuất chính nào, sản phẩm nào, và giai đoạn cụ thể nào trong dây truyền sản xuất. Đối với hàng hóa được thuê ngoài gia công cho một công đoạn trên một dây truyền sản xuất bạn nên thiết lập chính xác các thời gian cho công đoạn - tham khảo thêm operation time
  2. Thiết lập một đơn hàng mua cho hàng được gởi cho nhà cung cấp gia công (nhớ là chọn loại gia công nhe - không thì teo)
  3. Chuyển nguyên vật liệu vào WIP
  4. Nhận hàng gia công
  5. Hoàn thành nhập thành phẩm cho lệnh sản xuất ở bước 1
   

Share This Page