1. Microsoft Dynamics CRM

Quản lý hợp đồng mua bán bất động sản.

Discussion in 'Bất động sản' started by bsdinsight, May 31, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với Dynamics CRM, bạn dễ dàng tạo vào quản lý các hợp đồng mua bán bất động sản với khách hàng của mình.
  1. Tạo hợp đồng từ đặt cọc của khách hàng, với mỗi một sản phẩm, sẽ tạo thành một hợp đồng khác nhau.
  2. Thông tin chung của hợp đồng mua bán (ngày hợp đồng, tên chủ sở hữu, địa chỉ, số CMND, mã số căn hộ cùng các thông tin của căn hộ.
  3. Giá trị hợp đồng.
  4. Chi tiết các đợt thanh toán được tính từ ngày hợp đồng bao gồm thời điểm thanh toán, giá trị cần phải thanh toán
  5. Ghi nhận và quản lý các chuyển nhượng của hợp đồng.
  6. Ghi nhận việc thanh lý của hợp đồng.
  7. Ghi nhận việc bàn giao sản phẩm cho khách hàng của hợp đồng
  8. Nhân viên kinh doanh của hợp đồng
  9. Nhân viên tạo và quản lý hợp đồng.
  10. Tính toán hoa hồng cho nhân viên kinh doanh từ ngày hợp đồng.
  Các báo cáo quản trị
  • Danh sách các hợp đồng theo thời gian (ngày tới ngày, tuần, tháng, quí, năm)
  • Danh sách hợp đồng theo dự án, theo chi nhánh kinh doanh, theo nhân viên kinh doanh, theo khách hàng, hoặc theo đối tác bán hàng.
  • Chi tiết nội dung của từng hợp đồng mua bán với khách hàng.
  • Chi tiết thanh toán theo từng hợp đồng, theo từng khách hàng, theo nhân viên kinh doanh, theo chi nhánh kinh doanh, và theo đối tác kinh donah của công ty.
  • Báo cáo hoa hồng của nhân viên kinh doanh, của chi nhánh kinh doanh và theo thời gian (tháng, quí, năm).
  • Báo cáo danh sách các hợp đồng thỏa nãm điều kiện bàn giao theo tuần, tháng, quí, năm, hoặc theo thời gian bất kỳ
   
 2. Loading...


Share This Page