Quản lý lead trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 17, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Lead là gì? Lead, đơn giản là một cá nhân liên lạc với bạn, với mong muốn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn. - Lead có thể dịch là: khách hàng tiềm năng, hoặc tiềm năng kinh doanh. Lead là đầu câu chuyện, xuất phát cho việc kinh doanh của công ty bạn với Lead.

  Việc ghi nhận thông tin của lead rất quan trọng, vì mọi việc kinh doanh của bạn xuất phát từ lead.

  lead_dynamics_crm.jpg
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Màn hình sau đây tổng hợp các lead của ban, hoặc của các đồng nghiệp chia sẻ cho bạn, hoặc các đồng nghiệp mà bạn quản lý. Dynamics CRM còn cho bạn đồ thị dùng để lọc nhanh các Lead theo các tiêu chí mà bạn thường hay làm việc, như khu vực (liệt kê các lead ở TP HCM chẳng hạn), theo tiêu chí đánh giá (liệt kê các lead với Rating là hot chẳng hạn,...)

  lead_dynamics_crm_1.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Qualify Lead - đây là thao tác mà bạn và lead có một cơ hội kinh doanh, tức là lead này mong muốn làm việc với bạn, và bạn có một cơ hội kinh doanh với Lead.

  Thao tác qualify lead sẽ:
  1. Chuyển đổi tên cá nhân của lead thành Contact trong hệ thống của bạn.
  2. Tên công ty của Lead thành Account trong hệ thống Dynamics CRM của bạn
  3. Và Topiccủa Lead, sẽ trở thành Topic của Cơ hội.

  Để qualify một lead, bạn Click vào Qualify, và hệ thống Dynamics CRM sẽ cẩn thận hỏi bạn là nếu Lead nào tồn tại trong Account, hoặc Contact trong hệ thống của bạn, thì bạn sẽ chọn các Account, hoặc Contact đó - hoặc nếu bạn xác định không tồn tại thì chọn Continue như hình vẽ sau đây.

  lead_dynamics_crm_2.jpg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Lead và Marketing List

  Với Dynamics CRM, marketing list được hiểu là khách hàng mục tiêu, tức là nhóm các khách hàng lại theo một tiêu chí nào đó, như nhóm khách hàng làm giám đốc, nhóm các khách hàng ở tại TP HCM,... và Dynamics CRM hỗ trợ bạn tạo không giới hạn việc tạo các marketing list này.

  Các marketing list này rất hữu dụng cho việc quản lý và phát triển các chương trình marketing của doanh nghiệp.

  Để đưa một lead mà bạn mới tạo vào một marketing list bạn click chọn ''Add to Marketing List" từ màn hình của Lead như hình vẽ sau, và sau đó bạn chỉ cần chọn Marketing List mà bạn mong muốn đưa Lead vào.

  lead_dynamics_crm_3.jpg
   
 6. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Disqualify một Lead

  Trong trường hợp một Lead nào đó không còn giá trị, và chắc chắn rằng khách hàng tiềm năng này sẽ không sử dụng dịch vụ, hoặc sản phẩm của công ty, bạn hãy Disqulify Lead này để không còn xuất hiện nữa, nhường chỗ cho các Lead có giá trị hơn.

  Để Disqualify Lead, bạn chọn Disqualify Lead như hình vẽ dưới đây, và chọn các nguyên nhân mà Lead này không được qualify để đưa vào hệ thống Dynamics CRM.

  disqualify lead in dynamics crm 2013.jpg
   
 7. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Chuyển giao một Lead cho đồng nghiệp khác tiếp tục theo dõi, nhất là các nhân viên Marketing, đi kiếm được Lead và sẽ chuyển giao cho các nhân viên kinh doanh để tiếp tục theo dõi Lead này.

  Để Assign Lead, bạn chọn Assign như hình sau

  asign lead to another users.jpg



  Dynamics CRM sẽ hỏi bạn như hình sau - bạn có thể assign Lead cho một User, hoặc cho một Team để họ cùng theo dõi

  assign lead to another users.jpg
   

Share This Page