Quản lý Marketing List

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 18, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Marketing List - với ý nghĩa của Dynamics CRM, Marketing List tạm dịch là khách hàng mục tiêu, là các nhóm các đối tượng khách hàng có cùng chung một thuộc tính nào đó như khách hàng là các doanh nghiệp trong nước, khách hàng là các doanh nghiệp ngoài nước, khách hàng là các cá nhân có chức vụ là giám đốc,...- và trong hệ thống Dynamics CRM bạn nên tạo ra nhiều các Marketing List để tổ chức quản lý khách hàng của mình (bao gồm Lead, Contact và Account).

  Để tạo mới một Marketing List, bạn vào Sale, hoặc Marketing tùy theo việc cấp quyền của bạn trong hệ thống, chọn Marketing List như hình sau

  dynamics_crm_marketing-list_0.jpg


  Và chọn New để tạo mới một Marketing List cho bạn. và cung cấp các thông tin sau:
  List Type:
  1. Dynamics
  2. Static
  Với Targeted Ad - tức là bạn chọn các đối tượng sẽ được lọc ra theo Lead, Contact hay Account (trong hình dưới đây, tôi chọn Contact để đưa các Contact có chức vụ là giám đốc vào trong Marketing List của tôi)

  dynamics_crm_marketing-list_1.jpg


  Đến thời điểm này, bạn đã sẵn sàng để lọc, và thêm các đối tượng mà bạn lựa chọn vào trong Marketing List vừa tạo ra
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Thêm các Member vào Marketing List

  Để thêm các member vào Marketing List, bạn click chọn "+" bên phải của mục Member, Dynamics CRM sẽ mở màn hình cho bạn lọc các member để đưa vào trong Marketing List

  Vì lọc các Contact có chức vụ Giám Đốc, nên bạn chọn "Job Title" chứa từ "giám đốc" như hình sau - bạn có thể thêm nhiều điều kiện khác nhau với các toán tử "And" hoặc "Or" để tìm kiếm các Member bạn cần đưa vào Marketing List, đáp ứng yêu cầu của bạn.

  Bạn có thể dùng "Find" ở dưới màn hình để cho Dynamics CRM tìm kiếm, các hiển thị các Member trước khi bạn chọn "Use Query" để đưa các Member vào trong Marketing List.

  dynamics_crm_marketing-list_2.jpg
   

Share This Page