Quản lý người dùng trong hệ thống AX

Discussion in 'Finance and Operations' started by phamthanhnhan14, Dec 23, 2014.

 1. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Quản lý người dùng trong hệ thống AX thông qua phần thiết lập System Administrator.
  sa-ax1.png
  Ta thiết lập Users ở mục Common, bao gồm các thông tin về User như relations, groups, profiles, requests...
  Vào mục Users:
  sa-ax2.png
  Trong mục này ta có thể toàn bộ các user của hệ thống bao gồm Roles và login history của từng user:
  sa-ax3.png
  Với user admin có các roles System administrator, security administrator, system user.
  Tạo mới User:
  sa-ax4.png
  Điền các thông tin cho User:
  sa-ax7.png
  bao gồm các trường:
  sa-ax6.png
  Thiết lập Roles cho user :
  sa-ax8.png
  Chọn 1 Role cần gán cho User
  sa-ax9.png
  Như vậy đã hoàn thành việc tạo profile cho 1 User.
  sa-ax10.png
   

  Attached Files:

  Last edited: Dec 23, 2014
 2. Loading...


 3. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Ngoài cách tạo trực tiêp user , ta còn có thể sử dụng chức năng Import để tạo 1 user sẵn có trong Domain.
  ax-user1.png
  Chọn Next để tiếp tục:
  ax-user2.png
  Tìm kiếm user trong domain với các thông tin cần thiết
  ax-user3.png
  Lựa chọn User để import
  ax-user4.png
  Lựa chọn Roles cho user đó từ những roles có sẵn

  ax-user5.png
  Lựa chọn profile áp dụng cho các công ty trong hệ thống của bạn.
  ax-user6.png
  Chọn Finish để hoàn thành
  ax-user7.png
  Tạo user thành công.
  ax-user8.png
   
: ax 2012

Share This Page