Quản lý Opportunities trong Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 19, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Opportunities - cơ hội kinh doanh, là khởi đầu của việc kinh doanh của bạn với khách hàng, việc quản lý các cơ hội kinh doanh luôn rất là quan trọng


  dynamics crm opportunities_1.jpg
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tạo một Cơ hội từ màn hình Account

  Bạn có thể tạo một cơ hội kinh doanh từ màn hình Account, khi đó Account đó chính là khách hàng - trong màn hình Account, bạn chọn Icon + trong Recent Opportunities như hình sau đây

  dynamics crm opportunities_2.jpg

  Khi đó, Dynamics CRM sẽ mở form để bạn cập nhật cơ hội của bạn, bao gồm các thông tin rất đơn giản, sau đó bạn sẽ bổ sung các thông tin cần thiết sau

  dynamics crm opportunities_3.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tương tự, bạn hoàn toàn có thể tạo Cơ hội từ các Contact của bạn trong hệ thống Dynamics CRM.

  dynamics crm opportunities_5.jpg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể tạo một cơ hội từ Lead hay không?

  Bạn không thể tạo cơ hội từ Lead, nhưng bạn sẽ có một cơ hội nếu như bạn Qualify một Lead nào đó vào hệ thống, khi đó Dynamics CRM sẽ tạo cho bạn Contact, Account (nếu có) và một cơ hội kinh doanh cho bạn. - Xem thêm phần quản lý Lead tại đây
   
 6. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Thêm sản phẩm cho cơ hội

  Sau khi cung cấp các thông tin tổng quát cho cơ hội, giờ bạn thêm sản phẩm mà khách hàng yêu cầu vào cơ hội kinh doanh
  1. Để thêm sản phẩm, bạn cần phải chọn Price List mà bạn bán cho khách hàng.
  2. Khi chọn System Calculated - hệ thống sẽ tự động cập nhật giá trị trên field Est. Revenue cho bạn.
  3. Nhập ngày Est. Close Date để hệ thống sẽ cập nhật, và đưa vào forcast của bạn trong các báo cáo.
  dynamics crm opportunities_6.jpg

  Bạn cập nhật thêm một số các thông tin:
  1. Giảm giá (theo %, hoặc theo giá trị)
  2. Chi phí vận chuyển
  3. Thuế
  dynamics crm opportunities_7.jpg
   
 7. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tạo báo giá từ cơ hội.

  Để tạo báo giá từ cơ hội, bạn mở cơ hội mà bạn đang muốn tạo báo giá, và tạo mới một báo giá như hình sau. Các sản phẩm của cơ hội sẽ tự động cập nhật vào báo giá.

  Để quản lý các báo giá, bạn tham khảo bài "Quản lý các báo giá trong Dynamics CRM"

  dynamics crm opportunities_8.jpg
   

Share This Page